Hva er forholdet mellom ADHD og auditiv prosesseringsforstyrrelse?

Personer med auditiv prosesseringsforstyrrelse (APD) har problemer med å høre noen lyder. I noen tilfeller oppstår APD hos personer som lever med oppmerksomhetsunderskudd hyperaktivitetsforstyrrelse (ADHD).

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en vanlig psykisk helsetilstand som påvirker hvordan du tenker, oppfører deg og navigerer i livet. Uoppmerksomhet, hyperaktivitet og impulsiv atferd er kjennetegn.

Auditiv prosesseringsforstyrrelse (APD), også kjent som sentral auditiv prosesseringsforstyrrelse (CAPD), er en tilstand som påvirker hjernens evne til å behandle auditiv informasjon, noe som fører til vanskeligheter med hvordan du hører noen lyder.

Personer med ADHD opplever ofte høyere priser av auditive prosesseringsutfordringer. Selv om APD og ADHD ofte forekommer sammen og har lignende symptomer, er de separate tilstander.

Hva er auditiv prosesseringsforstyrrelse?

Selv om APD kan oppstå i alle aldre, rammer tilstanden først og fremst barn og er vanlig blant de med ADHD, dysleksi og autismespektrumforstyrrelse (ASD), ifølge en 2023-rapport.

Kognitive eller språklige problemer forårsaker ikke APD. I stedet oppstår APD i det sentrale hørselsnervesystemet, hvor deler av hjernen behandler hørselsinformasjon og forbinder med andre områder av hjernen for å hjelpe oss med å oppfatte og forstå lyder.

Personer med APD kan ha problemer med hukommelse, hørsel i støyende omgivelser, forstå instruksjoner, lese, stave og konsentrere seg.

Symptomer på APD hos barn inkluderer:

 • ha lengre responstider når du kommuniserer
 • manglende evne til å følge komplekse kommandoer eller anvisninger
 • har dårlig oppmerksomhet og blir lett distrahert
 • har problemer med å lokalisere lyd
 • har problemer med å forstå språk i støyende bakgrunner eller når ord presenteres raskt
 • upassende eller inkonsekvent svar
 • opplever lese-, staving- og lærevansker

Mange av disse er også symptomer på ADHD. Men selv om de to lidelsene ofte forekommer sammen og har lignende symptomer, er de forskjellige tilstander.

ADHD og APD forhold

Forholdet mellom ADHD og APD er ikke fullt ut forstått. Likevel kan vanskelighetene med oppmerksomhet, hukommelse, planlegging og navigeringsoppgaver knyttet til ADHD bidra til utfordringer med å behandle auditiv informasjon.

En 2017 studie så på auditive prosesseringsvansker hos barn med og uten ADHD og før og etter at barna med ADHD ble behandlet med metylfenidat.

Funnene viser at barn med ADHD skåret lavere enn barn uten ADHD på følgende tester:

 • Auditiv lukking: Hjernens evne til å forstå ufullstendige auditive stimuli og gjenkjenne mønstre eller komplette ord eller setninger.
 • Binaural integrasjon: Hjernens evne til å integrere eller kombinere auditiv informasjon mottatt fra begge ørene.
 • Tidsmessig rekkefølge: Hjernens evne til nøyaktig å oppfatte og behandle den sekvensielle rekkefølgen og timingen av auditive stimuli.

Etter en 6-måneders behandlingsperiode med metylfenidat (MPH) forbedret barna imidlertid ytelsen betydelig. Disse funnene tyder på at MPH-behandling kan bidra til å forbedre auditive prosesseringsvansker hos barn med ADHD.

Hvordan skille mellom ADHD og APD

APD og ADHD kan føre til vanskeligheter med å forstå språk, følge instruksjoner og huske auditiv informasjon.

Begge lidelsene kan også påvirke akademiske prestasjoner, spesielt i oppgaver som krever auditiv behandling, for eksempel leseforståelse eller å følge forelesninger.

Likevel er det vesentlige forskjeller mellom APD og ADHD.

Med APD opplever folk problemer med å forstå tale i støyende omgivelser, med å skille mellom lignende lyder eller lokalisere lydkilden.

De som lever med ADHD har bredere vansker med oppmerksomhetsregulering, hyperaktivitet og impulsivitet, noe som kan påvirke ulike aspekter ved å navigere i hverdagen utover auditiv prosessering.

Får en diagnose

APD er ikke oppført som en diagnose i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5. utgave, tekstrevisjon (DSM-5-TR). I stedet faller APD-symptomer inn under DSM-5-TRs diagnostiske kategori av språkforstyrrelser.

Å skille mellom APD og ADHD krever en omfattende evaluering av helsepersonell, som audiologer, logopeder eller psykologer.

For å finne den underliggende årsaken til lyttevansker, vil en helsepersonell vurdere ulike faktorer, inkludert oppmerksomhet, kognisjon og språkferdigheter, samt hvordan du behandler og forstår auditiv informasjon.

En APD-vurdering kan evaluere hvordan du oppfatter endringer i tid, struktur, frekvens og intensitet av lyder og problemer med lydlokalisering, taleforståelse i utfordrende miljøer og auditiv hukommelse.

Mestringstips for APD

Tips for å håndtere APD inkluderer:

 • Minimerer bakgrunnsstøy: Reduser bakgrunnsstøy ved å bruke støyreduserende hodetelefoner, finne rolige steder for viktige samtaler eller bruke lydabsorberende materialer i oppholds- eller arbeidsområdet. Å sitte nærmere lydkilden kan også hjelpe.
 • Søker fortrinnsrett sitteplasser: Velg et sete nærmere høyttaleren i klasserom eller møter.
 • Bruke hjelpemidler: Vurder hjelpemidler som lytter, for eksempel frekvensmodulasjon (FM).
 • Øver på aktiv lytting: Utvikle aktive lytteferdigheter ved å fokusere oppmerksomheten din, be om avklaring når det er nødvendig, og bruke visuelle signaler eller bevegelser for å hjelpe til med forståelsen.
 • Nedbryting av kompleks informasjon: Når du mottar komplekse instruksjoner eller informasjon, be om pauser eller bryte ned informasjonen i mindre, håndterbare deler for å forbedre forståelsen og oppbevaringen.

Bunnlinjen

APD og ADHD er forskjellige tilstander som ofte oppstår sammen, noe som fører til ytterligere utfordringer i auditiv prosessering og oppmerksomhet. Selv om disse lidelsene kan ha overlappende symptomer, er det viktig å gjenkjenne og behandle hver tilstand separat for å gi den beste intervensjonen og støtten.

Hvis du tror at du kan ha APD eller ADHD, kan helsepersonell hjelpe med å skille mellom disse tilstandene og gi råd om hva du bør gjøre.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss