Likhetene og forskjellene mellom MDA og MDMA

MDA og MDMA er beslektede stoffer innenfor amfetaminklassen, som deler et lignende kjemisk grunnlag, men med distinkte effekter.

Også kjent under gatenavnene “Molly” og “Sally”, er MDMA og MDA populære festnarkotika.

Mens de deler et kjemisk grunnlag, kan effektene deres være litt forskjellige. Den ene induserer mer eufori og følelsesmessig åpenhet, mens den andre induserer større hallusinogene og stimulerende effekter.

Hva er MDA og MDMA?

MDA (3,4-metylendioksyamfetamin) og MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er syntetiske, psykoaktive stoffer som tilhører narkotikaklassene amfetamin og fenetylamin.

Strukturelt sett er MDA og MDMA relaterte forbindelser med en delt kjemisk ryggrad. Faktisk er MDMA avledet fra MDA gjennom en kjemisk modifikasjonsprosess.

Når du tar MDMA, bryter kroppen din det ned til MDA gjennom en prosess som kalles demetylering, hovedsakelig i leveren. MDA er et aktivt biprodukt av MDMA og bidrar til de generelle effektene av MDMA.

Både MDA og MDMA har stimulerende og hallusinogene effekter, selv om deres intensitet og varighet kan variere.

MDMA

MDMA er et velkjent rekreasjonsmiddel som ofte refereres til som “ecstasy” eller “Molly”. Det produserer intense følelser av eufori, følelsesmessig åpenhet og empati. Det forbedrer også sensorisk oppfatning og fungerer som et stimulerende middel, øker energinivået.

Forskning viser at MDMA stimulerer frigjøringen og hemmer gjenopptaket av nevrotransmitterne serotonin, dopamin og noradrenalin. Blant disse utøver MDMA sine mest potente effekter på serotonin.

Den overdrevne frigjøringen av serotonin forårsaket av MDMA-bruk kan føre til en merkbar reduksjon av denne nevrotransmitteren i hjernen. Som en konsekvens kan folk oppleve negative psykologiske ettervirkninger som depresjon, angst og tretthet, som kan vedvare i flere dager etter bruk av MDMA.

MDMA fører også konsekvent til adrenerge effekter, som økt hjertefrekvens og blodtrykk, primært tilskrevet frigjøring av noradrenalin.

En illustrasjon av de kjemiske strukturene til MDA og MDMA.

MDA

MDA, også kalt “Sally” eller “Sassafras”, produserer eufori, økte energinivåer, forbedret sanseoppfatning og empati, og endret tidsoppfatning.

MDA har en tendens til å produsere sterkere visuelle og auditive hallusinasjoner sammenlignet med MDMA, ettersom MDMA vanligvis er mer assosiert med en mer uttalt empatogen og euforisk opplevelse.

MDA anses også å ha mer stimulerende egenskaper og kan gi et større løft i energinivået sammenlignet med MDMA. Det tar vanligvis også 2–4 timer lenger å bli fullstendig eliminert fra kroppen enn MDMA.

I likhet med MDMA kan MDAs virkning på serotoninreseptorer føre til negative psykologiske ettervirkninger som depresjon, angst og tretthet som kan oppleves i flere dager etter bruk.

Er MDA eller MDMA farligere?

MDA og MDMA er begge klassifisert som sentralstimulerende stoffer og kan øke frigjøringen av serotonin, dopamin og noradrenalin i hjernen.

Begge stoffene har potensielle risikoer og har negative helseeffekter. Den spesifikke faren ved hvert stoff avhenger av faktorer som dosering, renhet, individuell variasjon og brukskonteksten.

Forskning har vist at langvarig eller tung bruk av MDMA har vært assosiert med potensiell skade på serotoninproduserende nevroner i hjernen, mens de nevrotoksiske effektene av MDA er relativt mindre studert.

Var dette til hjelp?

Effektene av MDA vs. MDMA

De individuelle opplevelsene av hvert medikament kan variere, og deres virkninger kan avhenge av faktorer som dose, renhet, individuell fysiologi og setting.

Effekter MDA (metylendioksyamfetamin) MDMA (metylendioksymetamfetamin)
Eufori Ja Ja
Økt energi Ja Ja
Forbedret sanseoppfatning Ja Ja
Empati Ja Ja
Endret tidsoppfatning Ja Ja
Visuelle hallusinasjoner Sterkere sammenlignet med MDMA Mulig, men vanligvis mindre uttalt sammenlignet med MDA
Auditive hallusinasjoner Sterkere sammenlignet med MDMA Mulig, men vanligvis mindre uttalt sammenlignet med MDA
Stimulerende egenskaper Sterkere, gir et større løft i energinivået Mindre uttalt, men fortsatt tilstede
Samlet opplevelse Mer hallusinogene og stimulerende effekter Mer empatogene og euforiske effekter
Varighet Det tar vanligvis 10–12 timer å bli fullstendig fjernet fra kroppen Det tar vanligvis 7–8 timer å bli fjernet fra kroppen

Både MDA og MDMA er kontrollerte stoffer i mange land på grunn av deres potensiale for misbruk og negative helseeffekter.

Hvordan gjenkjenne en nødsituasjon

Tegnene på en MDMA/MDA-overdose kan variere fordi det er mulig at det kan overlappe med serotonergt syndrom. Men her er noen potensielle indikatorer:

  • farlig høy kroppstemperatur (hypertermi)
  • kardiovaskulære effekter, som forhøyet blodtrykk, rask eller uregelmessig hjertefrekvens, hjertestans
  • dehydrering
  • forvirring og desorientering
  • ukontrollerte skjelvinger eller anfall
  • bevisstløshet eller tap av bevissthet

En overdose av MDA eller MDMA kan ha potensielt livstruende konsekvenser. Hvis du mistenker at noen opplever en overdose, er det avgjørende å søke øyeblikkelig medisinsk hjelp ved å ringe nødetatene.

Vær alltid ærlig med nødpersonell. Informasjonen du gir dem er konfidensiell og kan redde livet til noen som overdoserer.

Nødetatene kan gi aktivt kull til noen som overdoserer. Hvis du regelmessig bruker MDMA eller MDA, kan det være nyttig å ha aktivt kull for hånden, men spør alltid 911-operatøren før du tar det eller gir det til noen.

Fremtidig terapeutisk bruk

Mens MDMA er klassifisert som et Schedule I-stoff i USA – noe som innebærer at det har et høyt potensial for misbruk og ingen akseptert medisinsk bruk – har det nylig vært et skifte i forståelsen av dets terapeutiske fordeler.

Studier viser hvordan stoffet kan redusere angst og føre til dype tilstander av introspeksjon og personlig refleksjon.

På grunn av dette, forskning har vist at MDMA-assistert terapi er svært effektiv hos personer med lidelser, slik som alvorlig posttraumatisk stresslidelse (PTSD), hvor behandlingen anses som trygg og godt tolerert.

Hvis du vil lære mer om mulige terapeutiske bruksområder for MDMA, kan du gå til ClinicalTrials.gov for å se hvilke kliniske studier som ser etter deltakere. Sørg for å alltid diskutere kliniske studier med din primærlege, psykiater eller terapeut før du starter.

MDMA og MDA er lignende psykoaktive stoffer med overlappende, men distinkte effekter. MDA er kjent for sine sterkere hallusinogene egenskaper og stimulerende effekter, mens MDMA er anerkjent for sine empatogene og euforiske opplevelser.

Begge stoffene kan ha betydelig innvirkning på nevrotransmittersystemer, spesielt serotonin, og langvarig eller tung bruk kan øke risikoen for uønskede effekter.

Forskning og forståelse rundt MDA og MDMA fortsetter å utvikle seg. Pågående vitenskapelige studier tar sikte på å utforske deres terapeutiske potensial, sikkerhetsprofiler og potensielle risikoer.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss