Betraktes opioider som stimulerende midler?

Opioider og sentralstimulerende midler er forskjellige medikamentklasser: opioider er smertestillende midler som demper nervesystemet, mens sentralstimulerende midler øker årvåkenhet og energinivåer.

Opioider fungerer som kraftige smertestillende midler. De retter seg mot nervesystemet ditt for å lindre ubehag under tilstander som kreft, alvorlig skade og postkirurgi.

I motsetning til dette behandler sentralstimulerende midler, som amfetamin, tilstander som ADHD og narkolepsi ved å øke nevrotransmitteraktiviteten for å forbedre fokuset og oppmerksomheten.

Sammen med deres spesifikke terapeutiske fordeler, har begge legemiddelklassene risiko for misbruk og avhengighet. La oss utforske hvordan opioider og sentralstimulerende midler er forskjellige og fjerne enhver forvirring rundt deres kategorisering.

Hvilken klasse medikamenter er opioider?

Opioider faller inn under den bredere klassen av legemidler kjent som “analgetika” eller “narkotiske analgetika.”

Analgetika er stoffer som lindrer smerte. Opioider samhandler spesifikt med kroppens opioidreseptorer for å gi smertestillende effekter.

Opioider kan videre deles inn i følgende kategorier:

 • naturlige opiater (som morfin og kodein)
 • syntetiske opioider (som fentanyl)
 • semisyntetiske opioider (som oksykodon og hydrokodon)

Til sammenligning er sentralstimulerende midler en klasse medikamenter i seg selv. De har distinkte egenskaper og virkningsmekanismer som skiller dem fra andre klasser av medikamenter.

Som en klasse deler sentralstimulerende midler det fellestrekk å øke aktiviteten i sentralnervesystemet, noe som fører til økt årvåkenhet, oppmerksomhet og energi.

Denne klassen inkluderer forskjellige stoffer, for eksempel:

 • amfetamin
 • metylfenidat
 • kokain

Hvordan virker opioider sammenlignet med sentralstimulerende midler?

Opioider og sentralstimulerende midler virker forskjellig i kroppen.

Forskning viser at opioider påvirker kroppen din ved å samhandle med tre typer opioidreseptorer: mu, delta og kappa.

Når opioider, som morfin eller oksykodon, fester seg til disse reseptorene, blokkerer de effektivt smertesignaler, og reduserer smerteoppfatningen.

I tillegg har opioider en deprimerende effekt på sentralnervesystemet, og induserer en beroligende og beroligende påvirkning.

Denne beroligende effekten varierer i ulike deler av hjernen din. Virkningen av opioider avhenger av hvor disse reseptorene er lokalisert – enten de er i spesifikke celletyper, nevrale kretsløp eller områder av hjernen.

I motsetning til dette virker sentralstimulerende midler, som amfetamin utløser utgivelsen av katekolaminer, spesielt noradrenalin og dopamin. De gjør dette ved enten å øke frigjøringen av disse nevrotransmitterne eller stoppe deres gjenopptak, og utvide deres tilstedeværelse i synapsen (der nevroner kobles til og kommuniserer med hverandre).

De økte nivåene av dopamin og noradrenalin øker årvåkenhet, oppmerksomhet og energinivåer. Stimulerende midler induserer også perifere effekter, som å øke hjertefrekvensen og blodtrykket, og bidrar til deres generelle stimulerende egenskaper.

Hvordan henger opioider og sentralstimulerende midler sammen?

Stimulerende midler og opioider påvirker nervesystemet på forskjellige måter, men de kan være knyttet sammen gjennom mønstre for sambruk. Studier viser at når opioider og sentralstimulerende midler brukes sammen, har det en tendens til å intensivere effekten av begge stoffene.

Stimulerende midler, som amfetamin eller kokain, øker årvåkenhet, energi og hjertefrekvens, mens opioider, som heroin eller reseptbelagte smertestillende medisiner, har beroligende effekter og kan bremse respirasjonsfunksjonen.

Årsakene til sambruk er forskjellige og kan inkludere forsøk på å balansere effekten av ett medikament med det andre, forsterke de ønskede effektene eller håndtere bivirkningene av begge stoffene.

Hvor kan du lære mer eller finne støtte?

Hvis du eller noen du kjenner søker mer informasjon eller støtte, er det avgjørende å henvende seg til anerkjente ressurser:

 • Skadereduksjonskoalisjon: Harm Reduction Coalition gir informasjon og ressurser om skadereduksjonsstrategier, inkludert tryggere rusmiddelbruk.
 • National Institute on Drug Abuse (NIDA): NIDA tilbyr omfattende informasjon om narkotikabruk, behandlingsalternativer og forskningsresultater.
 • Erowid: Erowid er en nettbasert ressurs som gir objektiv informasjon om psykoaktive stoffer, inkludert deres effekter, risiko og skadereduksjonspraksis.
 • DanceSafe: DanceSafe fokuserer på skadereduksjon i det elektroniske musikk- og utelivsmiljøet, og tilbyr ressurser for tryggere narkotikabruk og testing.
 • SAMHSAs nasjonale hjelpelinje: Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA) tilbyr en konfidensiell hjelpetelefon på 1-800-662-HELP (4357) for hjelp med rusmisbruk og psykiske helsetilstander.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss