Doseringsdetaljer for Brovana

Brovana (arformoteroltartrat) er et reseptbelagt legemiddel som brukes til å behandle kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) hos voksne. Brovana kommer som en flytende løsning som brukes i en jet-nebulisator. Den brukes vanligvis to ganger daglig.

Hva er Brovanas dosering?

Denne delen beskriver den vanlige dosen av Brovana. Fortsett å lese for å lære mer.

Hva er Brovanas form?

Brovana kommer som en flytende løsning i hetteglass. Den brukes i en jetforstøverenhet (en maskin som gjør Brovana til en aerosoltåke som du puster inn i lungene).

Hvilken styrke kommer Brovana inn?

Brovana kommer i en styrke på 15 mikrogram (mcg) i 2 milliliter (ml) løsning.

Hva er de vanlige dosene av Brovana?

Informasjonen nedenfor beskriver doseringer som ofte brukes eller anbefales. Men pass på å bruke den dosen legen din foreskriver for deg. De vil bestemme den beste dosen for å passe dine behov.

Dosering for kronisk obstruktiv lungesykdom

Den typiske Brovana-dosen for voksne med KOLS er 15 mcg (ett hetteglass) Brovana brukt to ganger per dag (hver 12. time) i en jetforstøver. Du bør ikke bruke mer enn 30 mcg Brovana (eller to hetteglass) på 1 dag.

Du bør bare bruke Brovana som anvist for å puste inn medisinen med en forstøvermaskin.

Det er viktig å merke seg at Brovana ikke brukes til å behandle astma eller plutselige kols-oppbluss.

Hvis du har spørsmål om doseringen av Brovana, snakk med legen din eller apoteket.

Brukes Brovana langsiktig?

Ja, Brovana brukes vanligvis som langtidsbehandling. Hvis du og legen din fastslår at det er trygt og effektivt for tilstanden din, vil du sannsynligvis bruke det på lang sikt.

Hvordan brukes Brovana?

Brovana kommer som en flytende løsning i hetteglass. Den brukes i en jetforstøver, som bruker trykkluft for å gjøre Brovana om til en tåke som du puster inn i lungene. Du bruker enten et munnstykke eller maske for å puste inn tåken i 5–10 minutter to ganger daglig (morgen og kveld), med minst 12 timers mellomrom. Legen din vil sannsynligvis la deg bestemme om et munnstykke eller maske fungerer best for deg.

Legen din eller apoteket kan forklare hvordan du bruker Brovana i en forstøver. Legemiddelprodusenten gir også trinnvise instruksjoner.

Husk at Brovana ikke brukes til plutselige pusteproblemer. Legen din vil sannsynligvis foreskrive en inhalator som albuterol (ProAir) for å behandle plutselige pusteproblemer.

For informasjon om utløp, oppbevaring og avhending av Brovana, snakk med legen din eller apoteket.

Tilgjengelige medisinbeholdere og etiketter

Noen apotek gir medisinetiketter som:

 • har stor skrift
 • bruk punktskrift
 • har en kode du kan skanne med en smarttelefon for å endre teksten til lyd

Legen din eller apoteket kan kanskje anbefale apotek som tilbyr disse tilgjengelighetsfunksjonene hvis ditt nåværende apotek ikke gjør det.

Hva om jeg glemmer en dose?

Hvis du glemmer en dose av Brovana, ta dosen så snart du husker det. Men hvis det nesten er tid for neste dose, hopp over den glemte dosen og ta neste dose til vanlig tid. Du bør ikke ta to doser Brovana samtidig for å gjøre opp for en glemt dose. Hvis du ikke er sikker på om du bør ta en glemt dose, snakk med legen din eller apoteket.

Hvis du trenger hjelp til å huske å bruke Brovana i tide, prøv å bruke en medisinpåminnelse. Dette kan inkludere å stille inn en alarm eller laste ned en påminnelsesapp på telefonen.

Hva bør gjøres ved overdose?

Ikke bruk mer Brovana enn legen din foreskriver, da dette kan føre til skadelige effekter.

Symptomer på overdose

Symptomer forårsaket av en overdose kan omfatte:

 • tretthet (lav energi)

 • brystsmerter
 • høyt eller lavt blodtrykk

 • rask puls
 • føler seg nervøs
 • hodepine
 • tørr i munnen
 • unormal hjerterytme
 • muskel kramper
 • kvalme
 • svimmelhet
 • høyt blodsukker
 • søvnløshet (vansker med å sove)

 • skjelving

Hva du skal gjøre hvis du bruker for mye Brovana

Ring legen din med en gang hvis du tror du har brukt for mye Brovana. Du kan også ringe 800-222-1222 for å nå America’s Poison Centers eller bruke nettressursen. Men hvis du har alvorlige symptomer, ring umiddelbart 911 (eller ditt lokale nødnummer) eller gå til nærmeste legevakt.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor er svar på noen vanlige spørsmål om Brovanas dosering.

Er det trygt å bruke Brovana med budesonid? I så fall, hvilket medikament bør jeg bruke først?

Ja, disse legemidlene kan brukes sammen for å behandle KOLS. Men det er viktig å merke seg at noen legemidler som inneholder budesonid, for eksempel budesonid/formoterol (Symbicort), også inneholder et medikament som ligner på Brovana. På grunn av dette bør Symbicort ikke tas sammen med Brovana.

Budesonid alene kan tas sammen med Brovana, men dette kan øke risikoen for visse bivirkninger. Eksempler inkluderer:

 • lave nivåer av kalium
 • unormal hjerterytme
 • muskel kramper
 • høyt blodsukker
 • problemer med skjoldbruskkjertelen
 • øyeproblemer

Hvis legen din foreskriver budesonid med Brovana, vil de forklare hvilken medisin du skal bruke først og den beste måten å bruke budesonid og Brovana sammen.

Hvis du har spørsmål, snakk med legen din eller apoteket.

* En aktiv ingrediens er det som får et medikament til å virke.

Hvor lang tid tar det før Brovana begynner å jobbe?

Brovana begynner å virke innen noen få minutter etter at du har tatt din første dose. Legemidlet slapper av musklene i luftveiene, noe som hjelper deg å puste bedre. Hver dose vil hjelpe deg med å håndtere KOLS-symptomene dine i 12 timer. Dette er grunnen til at du vil bruke Brovana to ganger om dagen (morgen og kveld). Under behandlingen vil legen din overvåke hvor godt stoffet virker for tilstanden din.

Hvis du har andre spørsmål om hva du kan forvente av din Brovana-behandling, snakk med legen din.

Hva bør jeg spørre legen min om?

Avsnittene ovenfor beskriver den vanlige doseringen gitt av produsenten. Hvis legen din anbefaler Brovana for deg, vil de foreskrive den dosen som er riktig for deg.

Husk at du ikke bør endre dosen av Brovana uten legens anbefaling. Bruk bare Brovana nøyaktig som foreskrevet. Snakk med legen din hvis du har spørsmål eller bekymringer om din nåværende dosering.

Her er noen eksempler på spørsmål du kanskje vil stille legen din:

 • Hvordan sammenligner Brovanas dosering med Trelegy Ellipta?
 • Vil jeg trenge en dosejustering for Brovana hvis jeg tar andre KOLS-medisiner?
 • Er det et medikament jeg kan ta bare én gang daglig for å håndtere KOLS-symptomene mine?

For å lære mer om Brovana, se denne artikkelen.

For å få informasjon om ulike forhold og tips for å forbedre helsen din, abonner på et av Healthlines nyhetsbrev. Det kan også være lurt å sjekke ut nettsamfunnene på Bezzy. Det er et sted hvor mennesker med visse forhold kan finne støtte og få kontakt med andre.

Ansvarsfraskrivelse: Healthline har gjort alt for å sikre at all informasjon er faktisk korrekt, omfattende og oppdatert. Denne artikkelen bør imidlertid ikke brukes som en erstatning for kunnskapen og ekspertisen til en lisensiert helsepersonell. Du bør alltid konsultere legen din eller annet helsepersonell før du tar noen medisiner. Legemiddelinformasjonen her kan endres og er ikke ment å dekke alle mulige bruksområder, instruksjoner, forholdsregler, advarsler, legemiddelinteraksjoner, allergiske reaksjoner eller uønskede effekter. Fraværet av advarsler eller annen informasjon for et gitt legemiddel indikerer ikke at legemidlet eller legemiddelkombinasjonen er trygg, effektiv eller passende for alle pasienter eller alle spesifikke bruksområder.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss