Forstå KRAS-mutasjonen i tykktarmskreft

En mutasjon i KRAS-genet kan påvirke dine behandlingsalternativer og utsikter med tykktarmskreft. Forskere ser på nye behandlinger som kan målrettes mot KRAS-mutasjoner.

Kolorektal kreft oppstår når friske celler i tykktarmen eller endetarmen endres og vokser ukontrollert.

Kolorektal kreft er tredje vanligste kreft hos menn og kvinner i USA og den nest vanligste årsaken til kreftdødsfall for menn og kvinner til sammen, ifølge American Cancer Society.

Når du bestemmer deg for en behandlingsplan, vil legen din vurdere stadiet av din tykktarmskreft og din generelle helse, men det er andre faktorer å vurdere. Disse inkluderer genetiske mutasjoner eller biomarkører som kan påvirke risikoen og behandlingsalternativene. Endringer i svulstens DNA kan få svulsten til å vokse, så å målrette disse endringene direkte kan forbedre utsiktene dine.

En genetisk mutasjon kjent for å øke risikoen for tykktarmskreft er KRAS-mutasjonen. Rundt 45 % av personer med tykktarmskreft har denne spesielle genmutasjonen, ifølge National Cancer Institute. Og forskning viser at det er knyttet til behandlingsresistens og forverret overlevelse.

Hvis du får en kolorektal kreftdiagnose, kan KRAS-mutasjonstesting være nødvendig for å hjelpe legen din med å bestemme den beste behandlingsplanen.

Hva er KRAS-mutasjonen i tykktarmskreft?

KRAS-genet instruerer kroppen din til å lage et protein som fremmer regelmessig cellevekst og deling.

En mutasjon er når et gen inneholder en feil. Når det er en mutasjon i KRAS, forteller den at cellene dine skal vokse for mye, noe som forårsaker kreft. Et normalt (umutert) gen kalles et villtypegen.

KRAS, som står for Kirsten rat sarcoma, er et av de mest muterte genene ved tykktarmskreft. Muterte versjoner av dette genet er også knyttet til andre krefttyper, inkludert lunge- og bukspyttkjertelkreft.

Hvorfor er KRAS så vanskelig å målrette mot?

Gjennom årene har forskere funnet KRAS-proteinet spesielt utfordrende å målrette mot medikamentutvikling. Dette er fordi KRAS-proteinet er liten med en glatt overflatenoe som gjør det vanskelig for narkotika å binde seg til det.

Fordi det er så vanskelig å målrette, har National Institutes of Health (NIH) opprettet RAS-initiativet for å styrke innsatsen mot KRAS-mutasjoner.

Var dette til hjelp?

Hva betyr KRAS-mutasjonen for behandling av kolorektal kreft?

Å ha en KRAS-mutasjon kan gjøre noen med tykktarmskreft mer motstandsdyktig mot behandling med vanlige kreftbehandlinger kalt epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-hemmere.

Derfor, hvis du har en KRAS-mutasjon, bør du ikke få EGFR-hemmere som cetuximab (Erbitux) eller panitumumab (Vectibix).

Legen din kan velge en annen kreftbehandling som kjemoterapi eller immunterapi.

Hvordan påvirker KRAS-mutasjonen utsiktene til personer med tykktarmskreft?

Personer med KRAS-mutert tykktarmskreft har lavere overlevelsesrater enn de med et villtype KRAS-gen.

En liten studie utført i Brunei, som inkluderte 76 personer med metastatisk tykktarmskreft, fant en signifikant forskjell mellom resultatene til personer med villtype KRAS og de med mutant KRAS. I studien var median overlevelse for deltakere med mutant KRAS 25 måneder, men 35 måneder for de med villtype KRAS.

Med nye medisiner i utvikling rettet mot KRAS-mutasjoner, vil disse utsiktene sannsynligvis bli bedre. Food and Drug Administration (FDA) har godkjent to målrettede terapier (sotorasib og adagrasib) for en spesifikk undertype av KRAS-mutert, ikke-småcellet lungekreft. Effektiviteten av disse behandlingene for tykktarmskreft blir fortsatt evaluert.

Utviklingen av legemidler rettet mot andre undertyper er fortsatt på et relativt tidlig stadium.

Hvordan vet jeg om jeg har KRAS-mutasjonen?

National Comprehensive Cancer Network nå anbefaler KRAS-mutasjonstesting for alle som er diagnostisert med metastatisk kolorektal kreft.

Legen din kan bekrefte KRAS-mutasjon med genetisk testing. De vil fjerne en liten prøve av svulsten din (biopsi) og sende den til et laboratorium for testing.

På laboratoriet blir prøven satt gjennom en spesialisert maskin som kan oppdage genmutasjoner som KRAS. Dette kalles neste generasjons sekvensering.

Ofte stilte spørsmål

Hvor vanlig er KRAS-mutasjonen ved tykktarmskreft?

Om 45 % av personer med metastatisk tykktarmskreft har en KRAS-mutasjon.

Er KRAS-mutasjonen arvelig?

KRAS-mutasjonen er ikke arvelig. KRAS-mutasjoner er somatiske mutasjoner, noe som betyr at DNA-endringene skjer etter at du er født og ikke kan overføres til barna dine.

Hva er de vanligste KRAS-mutasjonene i kreft?

Det er mange forskjellige KRAS-mutasjoner, kjent som varianter eller undertyper. Forskning tyder på at de vanligste KRAS-variantene i tykktarmskreft er G12D, G12V, G12C og G13D. Ved lungekreft er hyppigst KRAS-varianter er G12C, G12V og G12D.

Hvis du har tykktarmskreft, kan det å kjenne din KRAS-mutasjonsstatus hjelpe deg med å veilede legen din mot en behandlingsplan som sannsynligvis vil fungere best for å behandle kreften din.

Foreløpig er det ingen spesifikke anti-KRAS-terapier for tykktarmskreft, men forskning pågår. Hvis du har metastatisk kolorektal kreft og testet positivt for en KRAS-mutasjon, snakk med legen din om muligheten for å bli med i en klinisk studie for en KRAS-målrettet behandling.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss