Fedme og halsbrann: Hva du bør vite

Forskning viser at fedme er en stor risikofaktor for halsbrann, som skjer når magesyre lekker ut av magen og inn i spiserøret.

Du tror kanskje ikke at fedme og halsbrann henger sammen, men klinisk veiledning og forskning viser at du kan ha større sjanse for å oppleve halsbrann hvis du lever med fedme.

Denne artikkelen beskriver sammenhengen mellom fedme og halsbrann og hvordan det å gå ned i vekt kan bidra til å lindre denne komplikasjonen. Du kan også finne en liste over medisiner du kan diskutere med et helsepersonell for å hjelpe mot halsbrann.

Kan fedme føre til halsbrann?

Gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) er en tilstand der mageinnholdet lekker inn i spiserøret, røret som forbinder munnen og magen. Leger kan bruke begrepet “GERD” synonymt med sur fordøyelsesbesvær eller halsbrann, men de er separate helseproblemer.

En gjennomgang fra 2021 viser at GERD er knyttet til fedme og øker risikoen for GERD på grunn av følgende:

 • Økt sannsynlighet for hiatal brokk (HH): Personer med fedme har økt risiko for å utvikle en hiatal brokk (HH). Dette er en tilstand der den øvre delen av magen buler gjennom en svakhet i mellomgulvet, den store muskelen som skiller magen og brystet.
 • Økt intraabdominalt trykk (IAP): Å bære overvekt rundt magen øker IAP. Denne trykkøkningen er mer sannsynlig å tvinge mageinnholdet tilbake opp i spiserøret.
 • Økt sekresjon av GERD-fremkallende kjemikalier: Personer med fedme har høyere nivåer av visceralt fett, som er fett som sitter rundt de indre organene. Forskere har funnet ut at visceralt fett skiller ut kjemikalier kalt “adipocytokiner”, og at noen av disse kjemikaliene kan være involvert i GERD og kreft i spiserøret.

Hvordan hjelper det å gå ned i vekt mot halsbrann?

Den amerikanske gastroenterologiske foreningen forklarer at å miste overflødig vekt kan redusere bukfett og dermed lette trykket på magen og nedre esophageal sphincter. Dette lettede trykket kan i sin tur lette GERD-symptomer.

Vekttap kan også føre til en reduksjon i viscerale fettlagre, noe som bør føre til en reduksjon i adipocytokinsekresjon og en redusert risiko for GERD og relaterte sykdommer i spiserøret.

EN 2016 studie av 15 295 personer med tidligere rapporterte GERD-symptomer undersøkte effekten av vekttap på disse symptomene.

Forskerne fant at vekttap eller redusert midjeomkrets var knyttet til en forbedring av GERD-symptomer, men bare blant personer med generell eller abdominal fedme. Forskerne konkluderte med at vekttap eller vektreduksjon ville være et viktig behandlingsalternativ for personer med fedme.

Du kan også lese her om flere fordeler med vekttap utover å hjelpe mot halsbrann.

Hvilke medisiner kan hjelpe mot halsbrann?

Food and Drug Administration (FDA) lister opp følgende over-the-counter (OTC) behandling alternativer for halsbrann:

 • Antacida: Disse medisinene nøytraliserer magesyren som forårsaker halsbrann. Eksempler på syrenøytraliserende midler inkluderer:

  • Mylanta
  • Rolaids
  • Tums
 • Histamin-2 (H2) blokkere: Disse medisinene reduserer magesyreproduksjonen og sekresjonen. De begynner vanligvis å jobbe innenfor 1–3 timer. Eksempler inkluderer:

  • cimetidin (f.eks. Tagamet HB)
  • famotidin (f.eks. Pepcid Complete og Pepcid AC)

  • nizatidin (f.eks. Axid AR)
 • Protonpumpehemmere: Disse medisinene reduserer også magesyreproduksjon og sekresjon. De tar lengre tid å virke enn H2-blokkere, vanligvis rundt 1–4 dager. Eksempler inkluderer:

  • lansoprazol (f.eks. Prevacid)

  • esomeprazol (f.eks. Nexium)

  • omeprazolmagnesium (f.eks. Prilosec)

  • omeprazol og natriumbikarbonat (f.eks. Zegerid)

Hvis en OTC-medisin ikke løser halsbrann, bør du vurdere å snakke med en lege. De kan anbefale sterkere medisiner via resept.

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor er noen svar på vanlige spørsmål om fedme og GERD.

Hvordan predisponerer fedme deg for GERD?

Fedme kan forårsake ulike endringer som disponerer en person for GERD. Disse endringene inkluderer å øke risikoen for en HH, øke IAP og øke visceralt fett og den relaterte frigjøringen av GERD-fremkallende hormoner og andre kjemikalier.

Kan overvekt forårsake fordøyelsesvansker?

Å ha overvekt kan forårsake en rekke fordøyelsesvansker i tillegg til halsbrann.

I følge a 2017 anmeldelse av fedme-relaterte fordøyelsessykdommer, har forskere knyttet fedme til følgende fordøyelsesproblemer som GERD, Barretts spiserør, erosiv spiserør, gallestein og pankreatitt. Denne forskningen koblet også fedme til visse gastrointestinale (GI) kreftformer.

Hva er forskjellen mellom halsbrann og hjerteinfarkt hvis du har fedme?

De American Heart Association (AHA) bemerker at folk ofte forveksler halsbrann med hjertesmerter eller “angina” fordi begge tilstandene kan forårsake brystsmerter som stråler ut til nakken, halsen eller kjeven.

Hvis du er forvirret om årsaken til brystsmerter, er det best å søke lege med en gang.

AHA råder folk til å søke akuttmedisinsk behandling ved å ringe 911 eller lokale nødetater for brystsmerter eller andre hjerterelaterte symptomer, som kan indikere et hjerteinfarkt.

Er det mer sannsynlig at du får halsbrann hvis du er overvektig?

Forskning indikerer at en person er mer sannsynlig å oppleve halsbrann hvis de har overvekt, spesielt hvis de bærer overvekt rundt magen. Denne koblingen eksisterer fordi overvekten øker trykket på magen, noe som øker sannsynligheten for at magesyre lekker inn i spiserøret.

Forskning tyder på at fedme er en risikofaktor for halsbrann og GERD. Personer med fedme har også en tendens til å ha høye nivåer av visceralt fett, som skiller ut GERD-fremkallende hormoner og andre kjemikalier.

Ikke bare er fedme en risikofaktor for GERD, men det øker også risikoen for andre fordøyelsesproblemer, som gallestein, pankreatitt og visse GI-kreftformer.

Det kan være lurt å konsultere et helsepersonell om eventuelle bekymringer med vekten din og effekten det kan ha på helsen din.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss