Hvordan behandles skoliose hos voksne?

Skoliose ses oftere hos barn, men voksne kan også utvikle det. Ryggsmerter og holdningsendringer er de vanligste symptomene hos voksne. Fysioterapi eller kirurgi kan bidra til å forbedre livskvaliteten.

Skoliose er en unormal krumning av ryggraden. Det vises vanligvis i spedbarn eller tidlig barndom, men kan også utvikle seg i voksen alder.

Denne artikkelen utforsker skoliose med voksendebut, hvem som er i faresonen, og hva slags behandling en lege kan anbefale.

Hvordan påvirker skoliose voksne?

I følge American Association of Neurological Surgeons (AANS) påvirker skoliose 6–9 millioner mennesker i USA. De fleste av disse tilfellene er diagnostisert hos barn og tenåringer. Tilstanden er ofte et resultat av strukturelle problemer ved fødselen.

Men voksne kan også utvikle skoliose.

Degenerativ skoliose er den primære formen som vises hos voksne. Det er vanligvis diagnostisert hos personer i alderen 65 år og eldre.

Noen av disse tilfellene forekommer hos personer som fikk en skoliosediagnose og behandling i ungdommen. Men de fleste voksne tilfeller skyldes degenerative endringer, hovedsakelig i den nedre delen av ryggraden.

Hva er symptomene på skoliose i voksen alder?

Hos voksne inkluderer vanlige skoliosesymptomer:

  • ryggsmerte
  • holdningsendringer
  • ujevne skuldre eller hofter
  • lening av kroppen til den ene siden

AANS rapporterer om en studie som fant at 23 % av skoliosetilfellene som ikke kunne tilskrives genetiske eller medfødte problemer først dukket opp med ryggsmerter. Omtrent 10 % av personer som fikk diagnosen skoliose senere i livet, hadde også andre ryggproblemer som bidro til denne smerten.

Voksen vs. juvenil skoliose

Voksen skoliose skiller seg fra juvenil skoliose hovedsakelig på grunn av hvorfor det skjer og hva behandlingen tar sikte på.

Hos barn er medfødte eller genetiske problemer den vanligste årsaken til skoliose. Målet med behandlingen er å rette opp problemer som kan forstyrre normal skjelettvekst og utvikling. Behandling hos barn og tenåringer har også som mål å forhindre at krumningen utvikler seg og forårsaker andre problemer.

For voksne er alder så vel som livsstil og degenerative endringer de vanligste bidragsyterne til skoliose. Behandling fokuserer vanligvis på å forbedre symptomer og livskvalitet.

Hos voksne er progresjon mer sannsynlig. Omtrent 40% av personer med skoliose opplever forverrede symptomer over tid, bemerker AANS. Hos omtrent 10 % av disse personene har de betydelig progresjon av symptomer, mens 30 % har mildere progresjon.

Hva er den mest effektive behandlingen for skoliose hos voksne?

Fysioterapi og avstivning kan bidra til å behandle milde tilfeller av skoliose. Disse mer konservative tiltakene kan behandle en krumning på 40 grader eller mindre.

Kirurgi behandler vanligvis alvorlig krumning på 50 grader eller mer.

Spinalfusjon er en av de vanligste løsningene for skoliose, men du kan også trenge kirurgi for å åpne plassen i ryggraden for å avlaste nervene.

Denne operasjonen, kalt dekompresjon, kan bidra til å løse smerte forårsaket av klemte eller komprimerte nerver.

En ortopedisk lege vil vanligvis lede behandlingen din.

Livet med skoliose

Skoliose i voksen alder kan føre til smerte og forårsake komplikasjoner, som spinal stenose, og svekke livskvaliteten.

Selv om skoliose kan kreve betydelig behandling for å korrigere, kan avstivning, kirurgi og fysioterapi bidra til å forbedre livskvaliteten.

Mange mennesker med skoliose, enten det dukker opp i barndommen eller i voksen alder, lever fulle liv med behandling.

Skoliose er mer vanlig hos barn enn hos voksne, men voksendebut skoliose er fortsatt mulig som følge av degenerative forandringer.

Ryggsmerter og holdningsendringer er de vanligste symptomene på skoliose hos voksne. Fysioterapi og kirurgi kan forbedre livskvaliteten betydelig for voksne med skoliose.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss