Kan du arve overvekt fra foreldrene dine?

Kan du arve overvekt fra foreldrene dine? Ny forskning sier at det er mulig.

Kan du arve overvekt fra foreldrene dine?
Forskere sier at fedme kan overføres fra generasjon til generasjon.

  • Barn av foreldre som hadde fedme midt i livet, har betydelig sannsynlighet for også å ha fedme i samme alder, ifølge en ny studie.
  • Denne forskningen følger to generasjoner familier for å undersøke overføring av fedme fra foreldre til barna.
  • Mekanismene for hvorfor fedme overføres generasjonsvis er fortsatt ikke godt forstått, men forskere mener at faktorene er både genetiske og miljømessige.

Ny forskning fra Norge kaster lys over «generasjonsoverføring» av fedme.

Det vil si hvordan fedme kan overføres fra foreldre til barn.

I en kommende presentasjon på den europeiske kongressen om fedme, rapporterer forskere at barn av foreldre som hadde fedme midt i livet, er mer sannsynlig å ha fedme i samme alder.

Forskerne sa at de også oppdaget at foreldrenes kroppsmasseindeks (BMI)-score påvirket de samme målingene hos barna deres.

“Vi fant at avkom hadde en betydelig økt sjanse for å leve med fedme i middelalderen hvis en eller begge foreldrene levde med fedme i middelalderen,” Mari Mikkelsen, PhD, stipendiat og klinisk kostholdsveileder ved UiT Norges arktiske universitet. som en forfatter av denne forskningen, fortalte oss.

En ekspert som ikke var involvert i denne forskningen sa at disse funnene utvider seg til tidligere studier om fedme og genetikk.

– Forskningen tyder sterkt på at fedme kan overføres fra en generasjon til neste generasjon. Flere studier har vist sammenhenger mellom foreldre og deres avkom for fedme-relaterte mål som kroppsmasseindeks. Denne studien går et skritt videre ved å demonstrere familiær likhet i middelalderen,” fortalte Peter Katzmarzyk, PhD, professor i befolknings- og folkehelsevitenskap ved Louisiana State University og en talsperson for The Obesity Society.

Denne nye forskningen er ennå ikke publisert i et fagfellevurdert tidsskrift.

Foreldre, barn og overvekt

I sin presentasjon slår forskerne fast at barn av foreldre med fedme midt i livet har 6 ganger større sannsynlighet for også å ha fedme i samme alder, sammenlignet med barn av foreldre hvis vekt falt innenfor et sunt BMI-område.

Hvis bare én forelder hadde fedme, sa forskeren, har barn fortsatt 3 ganger så stor sannsynlighet for å ha fedme i midten av livet.

Foreldre og barn er alle overvektige.

Forskerne fant imidlertid en liten variasjon hvis bare én forelder hadde fedme, basert på kjønnet til forelderen. Hvis faren hadde fedme, hadde barn 3,74 ganger større sannsynlighet for å få fedme. Hvis det var moren, var sannsynligheten 3,44 ganger.

Forskere bemerket også en direkte sammenheng mellom kroppsmasseindeksen (BMI) til foreldrene og barna deres. BMI er et mål på kroppsfett som beregnes basert på en persons høyde og vekt. Denne studien fant at for hver 4-punkts økning i mors BMI, økte barnas BMI med 0,8 poeng. På farssiden økte hvert 3,1 poeng med BMI barnas BMI med 0,74 poeng.

«Tidligere forskning viser sterk sammenheng mellom foreldres og barnas BMI. Dette ser man også hos ungdom. Få studier har undersøkt assosiasjonene til middelaldrende avkom, sa Mikkelsen.

Flergenerasjons fedme

Mikkelsen og hennes team baserte funnene sine på Tromsø-studien, en pågående befolkningsbasert studie i Norge.

De inkluderte data fra to generasjoner av familier midt i livet, med alderen fra 40 til 59 år. Foreldre var involvert i den fjerde bølgen av studien, utført i 1994 og 1995, mens barna deres deltok i den syvende bølgen, utført i 2015 og 2016.

Totalt brukte teamet data fra mer enn 2000 familier som inkluderte både foreldre og barn.

Forskere fant at resultatene av analysen deres vedvarte etter å ha justert for vanlige forstyrrende faktorer som alder, kjønn, utdanning og fysisk aktivitetsnivå.

En lignende studie, også fra Norge, publisert i 2016 som inkluderte mer enn 8000 foreldre-barn-grupper fant en sterk sammenheng mellom foreldres BMI og barns BMI, denne gangen i ungdomsårene. Foreldre som var overvektige eller hadde fedme hadde større sannsynlighet for å påvirke barnas BMI negativt. I likhet med denne studien var sammenhengen sterkest når begge foreldrene var overvektige eller hadde fedme.

Eksperter bemerker at den nåværende forskningen ikke bidrar til å forklare de utallige måtene, både genetiske og miljømessige, at fedme antas å overføres generasjonsvis.

“I vår studie har vi undersøkt assosiasjoner, men jeg kan ikke konkludere noe om årsaksvirkninger,” sa Mikkelsen. “Samspillet mellom gener og miljø er komplekst og studiet av assosiasjoner mellom generasjoner fanger effekten av begge, men skiller ikke nødvendigvis mellom de to.”

Genetikk spiller virkelig en rolle i fedme. Studier har vist at miljøfaktorer alene ikke alltid er nok til å fremme fedme. Noen individer kan være mer utsatt for fedme på grunn av genene deres. På den annen side er miljø- og atferdsfaktorer, som kosthold, fysisk aktivitet, tilgang til kaloritett mat, stress og medisiner, også prediktorer for fedme.

Av denne grunn beskrives fedme som en “multifaktoriell sykdom” fordi årsaken ikke kan tilskrives en enkelt faktor.

Skadelige effekter av fedme

Fedme er et globalt helseproblem.

Personer med fedme har økt risiko for en rekke alvorlige sykdommer og helseproblemer, inkludert:

  • Høyt blodtrykk
  • Type 2 diabetes
  • Cerebrovaskulær ulykke (slag)
  • Angst og depresjon
  • Hjertesykdom

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss