Hva du bør vite om Ivermectin for rosacea

Aktuelt ivermectin 1% krem ​​kan hjelpe til med å behandle rosacea, spesielt papulopustulær rosacea. Den er tilgjengelig under merkenavnet Soolantra.

Rosacea er en hudtilstand som typisk er preget av betennelse, rødhet i ansiktet, små støt eller fortykket hud. Det påvirker også noen ganger øynene.

Selv om det ikke er noen kjent årsak til rosacea, ser det ut til at miljømessige og arvelige faktorer spiller en rolle. En hudmidd kalt Demodex og bakterien den bærer på kan også utløse utbruddet av noen rosacea-symptomer.

Ivermectin 1% krem ​​(Soolantra) er en antiparasittisk reseptbelagt medisin godkjent av Food and Drug Administration (FDA) for behandling av rosacea.

Selv om dens eksakte virkningsmekanisme er ukjent, har dens antiinflammatoriske og antiparasittiske effekter på Demodex midd ser ut til å spille en rolle.

Her er hva annet du bør vite om bruk av ivermectin for rosacea.

Hvor effektivt er det?

FDA godkjente ivermectin 1% krem ​​for å behandle rosacea-lesjoner basert på resultatene fra to randomiserte, kontrollerte, dobbeltblindede studier. I begge studiene opplevde deltakere med moderat til alvorlig papulopustulær rosacea signifikant reduksjon i lesjoner sammenlignet med kontrollkremen.

Mens noen rosacea-kremer kan ta opptil en måned å gi resultater, viste 1% ivermectin-krem resultater etter omtrent to ukers bruk.

I følge en anmeldelse fra American Family Physician fra 2016 ble det vist at ivermectin 1 % krem ​​fjernet eller nesten fjernet papulopustulære rosacea-lesjoner hos 40-80 % av 1 371 pasienter etter 3 måneders bruk. Pasientene rapporterte også høyere livskvalitet etter behandling. Ivermectin mer effektivt enn topisk metronidazol, en annen vanlig behandling for rosacea.

Omtrent halvparten av pasientenes rosaceasymptomer kom tilbake ca. 4 måneder etter avsluttet bruk.

I en 2019 anmeldelse og meta-analyse, konkluderte forskere med at ivermectin 1% krem ​​fungerte bedre enn metronidazol, azelainsyre og en placebo for både kort- og langtidsbehandling for papulopustulær rosacea.

Husk at ivermectin fortsatt ikke er studert hos pasienter med mildere rosacea eller i andre undertyper av rosacea, for eksempel erythematotelangiectatic rosacea, som er preget av rødhet og rødme i ansiktet.

Hva med oral ivermectin?

Det er langt mindre forskning på bruken av oral ivermectin for rosacea. Selv om forskningen som eksisterer viser noe løfte, har ikke FDA godkjent bruken for rosacea.

De siste årene har noen mennesker rapportert å bruke oralt ivermektin formulert for dyr for å behandle rosacea og andre tilstander, inkludert COVID-19.

Imidlertid er denne typen ivermectin formulert for store dyr, som hester og kyr, noe som resulterer i et høykonsentrert produkt som kan være giftig for mennesker, ifølge FDA. Denne typen ivermectin inneholder også flere inaktive ingredienser som ikke har blitt evaluert for konsum.

Mens oral ivermectin kan være en potensiell rosaceabehandling i fremtiden, er aktuell 1% ivermectin for tiden det sikreste og mest effektive alternativet.

Potensielle bivirkninger

Aktuelt ivermectin 1% krem ​​er ikke knyttet til noen alvorlige bivirkninger og anses generelt for å være trygt for de fleste.

Når det er sagt, kan noen milde bivirkninger inkludere:

  • brennende hud
  • hudirritasjon
  • tørr hud
  • kløe

Disse effektene er vanligvis forbigående og kan reduseres over tid.

Er det trygt for alle?

Selv om det ikke er noen alvorlige bivirkninger forbundet med aktuell ivermectin 1% krem, har den ikke blitt evaluert i menneskelige studier for bruk hos barn eller de som er gravide eller ammer.

Bunnlinjen

FDA godkjente ivermectin 1% krem ​​for å behandle rosacea i 2014. Det er kjent for å behandle spesielt papulopustulær rosacea, som er preget av betente, akne-lignende nupper. Det er uklart om det er like effektivt for mildere former for rosacea.

Hvis du er interessert i å bruke aktuell ivermektinkrem for å behandle dine rosacea-utbrudd, snakk med omsorgsteamet ditt. Hvis det virker som en god passform, kan de gi en resept.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss