7 grunner til å slutte å røyke med skjoldbruskkjertelen øyesykdom

Skjoldbrusk øyesykdom (TED) er en inflammatorisk øyesykdom som oppstår når kroppen din feilaktig angriper vevet rundt øynene.

TED er vanlig hos personer med Graves sykdom, en autoimmun tilstand der immunsystemet angriper skjoldbruskkjertelen. Det kalles noen ganger Graves’ orbitopati eller Graves’ oftalmopati.

TED kan forårsake ansiktshevelse, lysfølsomhet, tørre øyne, irritasjon, synsproblemer, tilbaketrukne øyelokk og svulmende øyne. Symptomer har en tendens til å forverres over tid. I sjeldne tilfeller kan TED forårsake permanent synstap.

Røyking øker risikoen for å ha TED og oppleve mer alvorlige symptomer, spesielt hvis du har Graves sykdom. Å slutte kan redusere denne risikoen.

TED og røyking: Hva er sammenhengen?

I følge en forskningsgjennomgang fra 2021 er det minst dobbelt så stor sannsynlighet for at personer som røyker nå eller har røykt tidligere, vil utvikle TED enn de som aldri har røykt.

Både førstegangs- og passivrøyking har vist seg å øke risikoen for TED. Jo flere sigaretter du røyker per dag, jo høyere er risikoen.

Forskere er ikke helt sikre på hvorfor røyking øker risikoen for Graves sykdom og TED.

En hypotese er at røykere har en høyere blodkonsentrasjon av et kjemikalie kalt serumtiocyanat enn ikke-røykere. Dette kjemikaliet kan forhindre transport av jodid inn i skjoldbruskkjertelceller. Jodid er viktig for skjoldbruskkjertelens helse.

Røyking kan også øke overbelastningen i øyets årer, redusere tilgjengelig oksygen til kroppens vev, og øke betennelsen i kroppen.

Nedenfor er syv grunner til å slutte å røyke hvis du har TED.

1. Å slutte vil hjelpe behandlingen din til å fungere bedre

Når en lege diagnostiserer TED, kan behandlingen omfatte smørende øyedråper, radioaktivt jod eller glukokortikoidbehandling for å undertrykke immunsystemet.

Ulike forskning viser at røyking har en negativ effekt på behandlingsrespons.

For eksempel, en 2010 anmeldelse fant at røykere som gjennomgikk radioaktiv jodbehandling for TED var mer sannsynlig å oppleve et ugunstig resultat. Risikoen var proporsjonal med antall sigaretter som ble røykt per dag.

EN 2003 studie fant at ikke-røykere behandlet med glukokortikoidbehandling var mer sannsynlig å vise forbedret øyemotilitet (eller justering og kontroll av øyebevegelser) og en lavere klinisk aktivitetsscore (CAS) enn røykere etter 12 måneders behandling.

CAS er et skåringsverktøy leger bruker for å evaluere symptomene på TED. En poengsum på 3 eller mer av 7 antyder at TED er i en aktiv fase.

2. Å slutte kan hindre TED i å utvikle seg til en mer alvorlig form

Tidlig diagnose av TED, sammen med røykeslutt, kan bremse progresjonen til en mer alvorlig form av sykdommen.

Alvorlige symptomer på TED, som inkluderer synsproblemer og feiljustering av øynene, kan ha en negativ innvirkning på livskvaliteten og kan være vanskelig å behandle.

Ved å bremse progresjonen kan det å slutte hindre deg i å trenge mer aggressiv behandling, som kirurgi.

3. Å slutte kan bidra til å forhindre svulmende øyne og dobbeltsyn

Å slutte å røyke reduserer risikoen for å utvikle svulmende øyne (eksophthalmos) og dobbeltsyn (diplopi) hos personer med Graves sykdom.

En studie fra 1996 fant at risikoen for å oppleve disse to symptomene økte proporsjonalt med antall sigaretter som ble røykt per dag.

I tillegg hadde tidligere røykere som sluttet en mye lavere risiko for å oppleve svulmende øyne og dobbeltsyn enn aktive røykere.

4. Å slutte kan bidra til å redusere risikoen for å få flere øyeproblemer

Sammen med TED øker røyking risikoen for andre alvorlige øyesykdommer som kan forårsake synstap eller blindhet. Disse inkluderer:

  • Makuladegenerasjon: Denne øyesykdommen påvirker sentralsyn og kan føre til synstap hvis den ikke behandles. Røykere er dobbelt så sannsynlig å utvikle det enn ikke-røykere.
  • Grå stær: Dette er uklare områder i øyet som kan forårsake uklart syn. De kan forverres over tid. Grå stær krever kirurgi og kan forårsake blindhet hvis den ikke behandles.

Røyking skader nesten alle organer i kroppen. Røyking øker også risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer, lungekreft, ulike lungesykdommer og autoimmune sykdommer, som revmatoid artritt og lupus.

5. Å slutte kan forhindre tilbakefall av aktiv skjoldbruskkjertelsykdom

Mange mennesker med Graves sykdom går i remisjon etter et første behandlingsforløp. Men omtrent halvparten vil oppleve tilbakefall etter den første behandlingen.

En metaanalyse fra 2017 av 54 kliniske studier med totalt 7 595 deltakere med Graves sykdom fant at røyking var sterkt assosiert med tilbakefall.

De fleste tilbakefall oppstår mellom 6 og 18 måneder etter avsluttet behandling med antithyreoideamedisiner.

6. Å slutte kan redusere risikoen for komplikasjoner fra operasjonen

I noen tilfeller kan TED kreve kirurgi, som orbital dekompresjonsoperasjon, strabismus (øyemuskel) kirurgi eller øyelokketraksjon.

Alle operasjoner medfører risiko. Men Verdens helseorganisasjon (WHO) fant at røykere som slutter ca. 4 uker eller mer før operasjonen har lavere risiko for komplikasjoner. De har også bedre resultater 6 måneder senere.

Å slutte reduserer også risikoen for å oppleve komplikasjoner med anestesi.

7. Å slutte kan gjøre deg kvalifisert for forsikringsdekning av nye behandlinger

I 2020 ble Food and Drug Administration (FDA) godkjent en ny behandling for TED kalt Tepezza (teprotumumab).

Noen forsikringer sier at du for øyeblikket må være røykfri, aktivt registrert i et røykesluttprogram, eller i det minste hatt en diskusjon med legen din om å slutte før forsikringen dekker dette stoffet.

Personer med TED som fortsetter å røyke reagerer dårligere på behandlinger. Å slutte har vist seg å forbedre folks syn.

EN 2007 meta-analyse som inkluderte resultater fra 15 studier på TED og røyking fant at risikoen for alvorlige symptomer, som svulmende øyne, avtok hos røykere som sluttet.

Studieforfattere konkluderte med at personer med TED bør rådes til å slutte å røyke, da slutt å røyke sannsynligvis vil bremse eller stoppe progresjon av øyesykdom og forbedre resultatet av behandlingen.

Røyking er den største risikofaktoren forbundet med TED. Risikoen øker jo mer du røyker. Hvis du har TED og røyker, anses det å slutte som et avgjørende aspekt for å håndtere sykdommen og støtte gunstige utfall.

Snakk med legen din om måter å slutte å røyke på. Du kan også ringe 800-QUIT-NOW (800-784-8669) for gratis støtte.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss