Forstå nevrose vs. psykose

Gjennom historien har vi brukt en rekke definisjoner, både dagligdagse og kliniske, for nevrose og psykose. Disse definisjonene har endret seg mange ganger og fortsetter å bli diskutert i dag. Her er det du trenger å vite om psykose og nevrose, inkludert hvordan disse tilstandene er like og hvordan de er forskjellige.

Grunnleggende definisjoner av nevrose og psykose

 • Nevrose: Et begrep som brukes for å beskrive noen psykiske helsetilstander. Innebærer vanligvis uttrykk for tvangsmessig atferd, hypokondri, et intenst behov for kontroll, dissosiative tilstander, depresjon eller angst. Dette er ikke et begrep som brukes i klinisk diagnose, og noen ser på nevrose som et personlighetstrekk som vi alle har til en viss grad.
 • Psykose: Et begrep som brukes innen klinisk diagnose for å beskrive en unormal mental tilstand. Denne mentale tilstanden kan innebære å oppleve vrangforestillinger, paranoia, hallusinasjoner og problemer med å fortelle hva som er ekte og ikke. Dette kan føre til urolige følelsesmessige tilstander og uorganisert tale.

Begge tilstander kan gi for store mengder stress og kan gjøre hverdagen vanskelig i noen situasjoner.

Likheter mellom nevrose og psykose

Nevrose og psykose har noen likheter, noe som fører til at noen bruker disse begrepene om hverandre. Men som du har sett har de veldig forskjellige definisjoner.

Begge involverer psykiske helsetilstander som kan forårsake angst, depresjon, panikkanfall og agitasjon. Ofte finner personer med disse tilstandene det vanskelig å kontrollere tankerekka, og de kan ha vansker knyttet til generalisert angst, eksekutiv funksjon og beslutningstaking.

Ved både nevrose og psykose kan symptomer sannsynligvis påvirke personlige og profesjonelle forhold.

Forskjeller mellom nevrose og psykose

Psykose refererer til en bestemt kategori av unormale mentale tilstander. Fordi nevrose ikke er et klinisk begrep og kan bety forskjellige ting for forskjellige mennesker, kan det være vanskelig å si hvor grensen går mellom de to begrepene.

Hovedforskjellen mellom psykose og nevrose ligger i perspektiv.

En person som opplever episoder med nevrose kan oppleve perioder med ulykkelighet eller føle seg overveldet av jobb, familie og livet generelt. De kan også bekymre seg eller ha tvangstanker. Imidlertid kan de vanligvis gjenkjenne engstelige tanker og forstå hvilken innvirkning disse tankene har på deres liv og forhold.

En person som opplever episoder med psykose, derimot, kan kanskje ikke finne det perspektivet. De kan oppleve hallusinasjoner og/eller vrangforestillinger, som inkluderer å høre stemmer eller se ting som andre ikke gjør. Noen ganger kan de også tro at de har spesielle krefter, bli mistenksomme overfor familie og venner, eller tro at noen mener dem skade.

En annen forskjell er at det å oppleve psykose oftere krever medisiner for å kontrollere tanker og atferd. En person med nevrose trenger kanskje bare rådgivning eller atferdsterapi.

Det er viktig å merke seg at nevrose ikke er et begrep som er inkludert i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Det er ikke et begrep som vanligvis brukes i en klinisk diagnose.

Eksempler på nevrose versus psykose

Psykose og nevrose er ikke psykiske sykdommer i seg selv, men snarere kategorier av psykiske helsesymptomer. Her er en oversikt over tilstander der psykose eller nevrose kan oppstå:

Psykose Nevrose
Tvangstanker x
Depresjon x x
Generalisert angstlidelse x
Sosiale fobier x
Spiseforstyrrelser x
PTSD x
Bipolar lidelse x
Vrangforestillingsforstyrrelse x
Schizofreni lidelse x
Narsisstisk personlighetsforstyrrelse x

Kan nevrose være en god ting?

Nevrose er bare et problem når det forårsaker angst eller forstyrrer livet. Det kan imidlertid være gunstig under visse omstendigheter.

For eksempel, på grunn av din erfaring med angst og depresjon, kan du vise større empati for de som for tiden går gjennom disse negative følelsene. Og hvis du har en tendens til å overtenke, kan du lett forutse negative utfall og unngå farlige risikoer.

Nøkkelen er å lære å utnytte engstelige tanker til din fordel, og det er et utmerket mål å jobbe med en terapeut for å oppnå.

Kan en person ha både nevrose og psykose?

Nevrose er et uoffisielt begrep som brukes for å beskrive noen mentale tilstander, og psykose er en offisiell etikett for noen symptomer som oppleves under visse mentale tilstander. Så det er veldig mulig at noen kan ha flere psykiske helsetilstander som kan involvere episoder med både nevrose og psykose.

For eksempel kan noen ha OCD og schizofreni og vil sannsynligvis oppleve både nevrose og psykose innenfor den totale listen over symptomene deres. Dette er ikke på grunn av en forbindelse mellom de to, det er bare en overlapping av symptomer.

Noen undersøkelser har funnet ut at det er det ganske vanlig for noen mennesker å oppleve episoder med både nevrose og psykose i hele omfanget av deres psykiske helsesymptomer.

Kan nevrose bli til psykose?

Til tross for forbindelsen deres, blir ikke nevrose til psykose. Hvis episoder av begge er til stede, er det mest sannsynlig på grunn av flere, overlappende forhold. Komorbiditet (eller å ha mer enn én) innen psykiske helsetilstander er ganske vanlig.

Det er mulig at angsten din blir så alvorlig at symptomer på paranoia kan utvikle seg, men dette er ikke psykose.

Hvis du er bekymret for at symptomene dine på psykisk helse eskalerer, kan det være nyttig å føre en journal over symptomene dine og diskutere det med din terapeut eller psykiater.

Behandlingsmuligheter for nevrose vs psykose

Enten du eller en du er glad i, lever med psykose eller nevrose, er det mulig å takle begge psykiske lidelser. Å lære å håndtere stress og angst kan redusere symptomene, men å snakke med en psykisk helsepersonell for å finne den underliggende årsaken til nevrose eller psykose er den beste måten å løse dem på.

Fordi disse begrepene representerer et bredt spekter av psykiske helsesymptomer, varierer behandlingsmetodene også sterkt, men kan omfatte terapi, psykiatriske medisiner eller døgnbehandling ved en psykiatrisk avdeling.

Lær mer om hvordan du finner den rette terapeuten for deg eller hvordan du finner en psykiater, selv uten forsikring.

Få støtte for nevrose og psykose

Hvis du eller en du er glad i, lever med nevrose eller psykose, vit at du ikke er alene. Mens psykiske helseforhold noen ganger kan ha negative assosiasjoner, er det ingen skam å være åpen om din mentale helse eller søke behandling for den. Organisasjonene nedenfor kan kanskje hjelpe deg på reisen din:

 • NAMI: National Alliance on Mental Illness eller NAMI Family Support Groups

 • SAMHSA: Rusmisbruk og psykisk helsetjenesteadministrasjon
 • Neurotics Anonymous 12-Step Recovery Program
 • International OCD Foundation
 • Mental Health America
 • Tenk på psykisk sykdom på nytt
 • Wounded Warrior Project
 • BEAM: Black Emotional Mental Health Collective
 • Asian Mental Health Collective
 • Trevor-prosjektet for LHBTQ-ungdom

Hvis en du er glad i opplever nevrose eller psykose, vær empatisk og la dem snakke om følelsene sine. Å uttrykke seg kan forbedre deres syn, og din trygghet kan øke selvtilliten deres. Arbeid med dem for å hjelpe dem med å finne behandlingsalternativer som kan bidra til å forbedre livskvaliteten deres og oppleve mindre stress – ikke gjennom noe forsøk på å “fikse” dem.

 1. Nevrose: Et uoffisielt begrep som brukes for å snakke om et spekter av psykiske helsetilstander som involverer angst, tvangstanker og dissosiative episoder.
 2. Psykose: En offisiell etikett for noen symptomer på psykiske lidelser. Disse episodene involverer å se eller høre hallusinasjoner, ekstrem følelsesmessig nød og vrangforestillinger.

Noen mennesker bruker begrepene nevrose og psykose om hverandre, men de representerer svært forskjellige elementer av psykiske helsetilstander og deres symptomer. Å forstå forskjellene deres kan hjelpe deg med å få riktig type støtte og behandling, som kan forbedre livskvaliteten.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss