Hva er koblingen mellom Zantac og nyrekreft?

Zantac er et reseptfritt legemiddel som brukes til å behandle overflødig magesyre og magesår. Farlig høye nivåer av en kjemisk forbindelse som finnes i Zantac kan øke risikoen for kreft.

I 2019, Food and Drug Administration (FDA) utstedt en advarsel om Zantac og andre former for medisinen ranitidin. Forskningsstudier hadde funnet bevis for at et kjemikalie i Zantac kalt N-Nitrosodimethylamine (NDMA) kan være knyttet til nyrekreft.

Zantac og de fleste andre former for ranitidin ble frivillig tilbakekalt som et resultat av FDA-advarselen. I 2020 ba FDA formelt om fjerning av alle ranitidinprosjekter fra butikker. Studier av denne sannsynlige koblingen pågår fortsatt.

I denne artikkelen ser vi nærmere på Zantac, den kjemiske NDMA, og dens kobling til nyrekreft.

Hva er Zantac?

Zantac er et medikament som reduserer syren i magen. Zantac er en merkeversjon av ranitidin. Det tilhører en gruppe medisiner som kalles histamin-2-blokkere.

Hva er N-Nitrosodimethylamine (NDMA)?

Som andre medisiner i denne klassen, har Zantac blitt brukt til å behandle tilstander som magesår, gastroøsofageal reflukssykdom (GERD) og Zollinger-Ellisons syndrom.

NDMA er en kjemisk forbindelse som finnes i lave nivåer i vann, meieriprodukter, kjøtt og andre matvarer. FDA klassifiserer NDMA som et sannsynlig karsinogen. Forbindelsen antas å forårsake kreft hos mennesker når det er vedvarende høy eksponering.

De lave nivåene av NDMA som noen ganger finnes i vann og mat er ikke nok til å forårsake kreft. Imidlertid er nivået av NDMA i Zantac høyere og er knyttet til kreft.

FDA fant potensielt farlige nivåer av NDMA i Zantac og i generisk ranitidin. Ytterligere forskning viste at visse omstendigheter kan øke nivået av NDMA i ranitidin. For eksempel kan nivåene av NDMA stige når ranitidin lagres ved høye temperaturer.

Mange ranitidinprodukter utsettes for disse høye temperaturene under produksjon, frakt, lagring og i forbrukernes hjem. I tillegg fant FDA at nivåer av NDMA kan øke når ranitidin eldes. Hver av disse forholdene kan føre til at nivået av NDMA er høyere enn det som er trygt for menneskelig konsum.

Er det en sammenheng mellom ranitidin og nyrekreft?

Ikke alle studier har vist en sammenheng mellom ranitidin og nyrekreft. Selv om det er bevist kreftfremkallende hos dyr, trengs det mer bevis før denne koblingen bekreftes hos mennesker.

Noen studier har funnet bevis på en sammenheng mellom ranitidin og nyrekreft, men resultatene har ikke vært konsistente i alle studier. Nåværende bevis har vært nok til å be om en tilbakekalling av alle ranitidinprodukter, men flere studier er fortsatt nødvendig.

I 2019 ga FDA ut en advarsel om farene ved Zantac og generisk ranitidin. Som et resultat tilbakekalte produsenter av Zantac og andre ranitidinprodukter frivillig produktene sine. I 2020 ba FDA om tilbakekalling av gjenværende produkter som inneholder ranitidin.

Resultatene av tester utført av FDA og uavhengige laboratorier som bekrefter tilstedeværelsen av NDMA i Zantac og dens mulige skade på mennesker har ført til søksmål mot Zantac.

Zantac er muligens knyttet til tusenvis av tilfeller av kreft, og bevis på NDMA i Zantac har blitt brukt til å bygge en uaktsomhetssak mot produsenten av Zantac. Søksmålet hevder at Zantac ikke klarte å advare publikum, myndighetene og helsepersonell om mengden NDMA i produktet deres.

Finnes NDMA i andre medisiner?

Zantac er ikke den eneste medisinen som inneholder NDMA. Den kjemiske forbindelsen finnes også i flere reseptfrie og reseptbelagte medisiner. Dette inkluderer:

 • metformin med forlenget frigivelse
 • valsartan (Diovan)
 • losartan (Cozaar)
 • irbesartan (Avapro)

Hva er symptomene på nyrekreft?

Ikke alle som har tatt Zantac vil få nyrekreft. Men hvis du har tatt Zantac regelmessig og er bekymret for nyrekreft, er det en god idé å kjenne til tegn og symptomer.

Nyrekreft forårsaker ikke alltid symptomer i de tidlige stadiene. Når symptomene oppstår, kan de inkludere:

 • uforklarlig vekttap
 • kroniske rygg- eller sidesmerter
 • en klump på ryggen eller siden
 • utmattelse
 • kronisk feber
 • blod i urinen
 • anemi

Å ha ett eller flere av disse symptomene betyr ikke at du har nyrekreft. Mange av disse symptomene kan også være forårsaket av andre, mindre alvorlige, tilstander. Imidlertid er det fortsatt best å oppsøke lege hvis du har hatt noen av disse symptomene i mer enn en uke eller to.

En lege kan utføre nyrefunksjon og andre tester for å finne årsaken til symptomene dine og starte behandlingen. Nyrekreft er mest mulig å behandle når den er funnet i tidlige stadier.

Hva er andre årsaker til nyrekreft?

Nyrekreft utvikler seg når det er mutasjoner i DNAet til nyrecellene. Leger og forskere er ikke sikre på nøyaktig hva som forårsaker disse endringene. Det er imidlertid noen kjente risikofaktorer. Å ta Zantac antas å være en av dem. Ytterligere risikofaktorer inkluderer:

 • Røyking: Røyking øker risikoen for flere typer kreft, inkludert nyrekreft.
 • Høyt blodtrykk: Personer med høyt blodtrykk har høyere risiko for nyrekreft.
 • Fedme: Det er en sammenheng mellom overvekt og økt risiko for nyrekreft.
 • Familie historie: Personer med et søsken eller andre nære familiemedlemmer som hadde nyrekreft har økt risiko for nyrekreft.
 • Kjønn: Nyrekreft handler om dobbelt så vanlig hos personer tildelt mann ved fødselen.
 • Løp: Risikoen for nyrekreft er litt høyere for svarte og urfolk i amerikanere enn det er for andre etniske og rasegrupper.
 • Eksponering på arbeidsplassen: Folk som har vært utsatt for kjemikalier, som f.eks trikloretylen på arbeidsplassen, har økt risiko for nyrekreft.
 • Paracetamol: Å ta Tylenol eller andre produkter som inneholder acetaminophen er knyttet til en høyere risiko for nyrekreft.
 • Avansert nyresykdom: Personer med avansert nyresykdom som får dialysebehandling har høyere risiko for nyrekreft.
 • Arvede forhold: Det er flere arvelige tilstander som øker risikoen for nyrekreft, inkludert von Hippel-Lindau sykdom, nyrekreft i familien, arvelig papillær og arvelig leiomyom nyrekarsinom, Brit-Hogg-Dube (BHD) syndrom, Cowden syndrom og tuberøs sklerose.

Vanlige spørsmål om Zantac og nyrer

Er Zantac fortsatt tilgjengelig?

Zantac er ikke lenger tilgjengelig i sin opprinnelige form. I 2022 ble imidlertid et produkt kalt Zantac 360 tilgjengelig for salg i USA. Denne formen for Zantac inneholder famotidin i stedet for ranitidin, men den behandler de samme forholdene som den originale Zantac.

Er NDMA-kontaminert Zantac knyttet til andre kreftformer?

Zantac har vært knyttet til flere typer kreft. Dette inkluderer:

 • blærekreft
 • leverkreft
 • magekreft
 • kreft i spiserøret
 • prostatakreft
 • brystkreft

Disse koblingene er ikke bekreftet i alle studier. Mer forskning er nødvendig.

Hvor mange mennesker har utviklet nyrekreft av å ta Zantac?

Det nøyaktige antallet tilfeller av nyrekreft direkte knyttet til Zantac er ukjent. Det er påstander om at tallet er over 7000, men dette er et anslag.

På dette tidspunktet er NDMA klassifisert som et sannsynlig karsinogen. Dette betyr at FDA fortsatt undersøker denne koblingen, og fullstendige data er ikke tilgjengelige. Ikke alle studier har funnet en sterk sammenheng mellom Zantac og nyrekreft. I tillegg, selv om mer data blir tilgjengelig, kan det være vanskelig å knytte eldre tilfeller av nyrekreft til Zantac.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg har tatt Zantac og har nyrekreft?

Hvis du har blitt diagnostisert med nyrekreft og tror det kan være knyttet til Zantac, snakk med legen din. Det er viktig å diskutere tidligere medisiner, inkludert Zantac, med legen din. Det er også viktig å ta vare på kopier av alle medisinske journaler. De kan være nødvendige hvis du sender inn et krav.

På dette tidspunktet er det kun søkt mot produsentene av merkenavnet Zantac. Ingen søksmål mot produsentene av generiske ranitidinprodukter pågår.

Du kan kvalifisere for søksmålet hvis du tok Zantac i minst ett år og nyrekreften din ble diagnostisert innen 20 år etter at du tok Zantac. Hvis du mener du har en sak, kontakt en advokat. De kan fortelle deg om saken din oppfyller juridiske krav og om trinnene du må ta i staten din.

Er nyrekreft helbredelig?

Nyrekreft er svært behandlingsbar når den diagnostiseres tidlig. Ifølge American Cancer Societyvar 5-års overlevelsesraten for nyrekreft i tidlig stadium 93 % mellom 2011 og 2017.

Som alle kreftformer, er nyrekreft vanskeligere å behandle i senere stadier. Nyrekreft i sent stadium hadde en 5-års overlevelse på 14 % mellom 2011 og 2017. Den totale 5-års overlevelsesraten for nyrekreft var 76 %.

Husk at denne statistikken er basert på data samlet inn mellom 2011 og 2017. Behandlinger for nyrekreft har blitt bedre det siste halve tiåret, og det er sannsynlig at nåværende overlevelsesrater er høyere.

Zantac og andre produkter som inneholder ranitidin ble tilbakekalt fra butikkhyllene i 2019. En kjemisk forbindelse som finnes i Zantac kalt NDMA er klassifisert som et sannsynlig kreftfremkallende stoff.

Studier utført av FDA og andre laboratorier har funnet en sammenheng mellom høye nivåer av NDMA og kreft. Studier har også funnet at Zantac inneholder mer enn anbefalte daglige mengder NDMA, spesielt når det lagres i varme temperaturer eller over lengre tid.

Hvis du har nyrekreft og tror at det kan være knyttet til Zantac, snakk med en lege. Det er også en god idé å kontakte en advokat som kan fortelle deg statusen til Zantac-søksmål i staten din.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss