Myter og fakta om CLL-behandling

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) er en type kreft som påvirker hvite blodceller i benmargen og blodet. Det er en relativt uvanlig type kreft – bare ca 1% av nye kreftformer diagnostisert hvert år er CLL – men det er den vanligste typen leukemi hos voksne.

Behandlingsalternativer for KLL kan variere fra person til person basert på faktorer som alder, generell helse, KLL-symptomer og tilstedeværelsen av visse molekylære risikofaktorer.

For mange diagnostisert med KLL (stadium 0) er enkel observasjon uten aktiv behandling et alternativ. Hvis aktiv behandling er nødvendig, kan en rekke forskjellige terapier brukes, inkludert:

  • kjemoterapi
  • målrettede medisiner
  • strålebehandling
  • kirurgi
  • leukaferese (fjerning av celler fra blodet)
  • stamcelletransplantasjon

Variasjonen av terapeutiske alternativer som er tilgjengelige for KLL kan gjøre behandlingen forvirrende, noe som fører til visse misoppfatninger. I denne artikkelen ser vi på noen vanlige myter om CLL-behandling, inkludert tilgjengelige bevis om bruk av komplementære terapier for personer med denne sykdommen.

Myte 1: Remisjon vil ikke vare særlig lenge

Fakta: Nye og forbedrede behandlingsalternativer har gjort KLL til en overlevelsestilstand med potensial for lange perioder med remisjon.

Selv om det fortsatt ikke finnes en kur for KLL, kan noen mennesker som lever med tilstanden være i stand til å oppnå lange perioder med remisjon med behandling. Dette er kjent som “progresjonsfri overlevelse.”

En 2016 studie fant at nesten 54% av personer med CLL som hadde en spesiell genetisk markør – en mutert IGHV genet – oppnådde remisjon i nesten 13 år når de ble behandlet med kjemoimmunterapi som involverte fludarabin, cyklofosfamid og rituximab (FCR).

Disse resultatene er oppmuntrende, men FCR er en intens behandling og er ikke ideell for alle.

EN 2022 studie sammenlignet FCR med et mer tolerabelt CLL-regime – ibrutinib pluss rituximab (IR) – viste at flere personer som fikk IR opplevde sykdomsprogresjon enn personer som fikk FCR, uavhengig av IGHV mutasjonsstatus. I denne studien var 78 % av personene som fikk IR fortsatt i remisjon etter 5 år, sammenlignet med 51 % som fikk FCR.

Ettersom behandlingsmulighetene for KLL har blitt bedre, har også sykdommens overlevelsesevne blitt bedre. Data tyder på at mer enn 70 % av personer med KLL lever i minst 10 år etter å ha mottatt diagnosen, og overlevelsesraten har fortsatt å øke siden den gang.

Myte 2: Antikreftbehandling for KLL bør startes umiddelbart

Fakta: Aktiv overvåking er standardbehandlingsalternativet for personer med tidlig KLL uten symptomer.

I noen tilfeller kan det hende at personer med KLL ikke har noen symptomer, og endringene i blodtellingen kan være lave. I disse tilfellene kan onkologer velge en vent-og-se-tilnærming kjent som aktiv overvåking for å overvåke hvordan deres CLL utvikler seg.

For noen kan effekten av KLL være minimal i mange år. Behandling er kanskje ikke nødvendig før blodtellingen begynner å øke eller symptomer oppstår. Å vente på å starte behandling hjelper personer med KLL å unngå bivirkninger av behandling når det ikke er nødvendig uten å kompromittere overlevelse senere.

Myte 3: Å endre kostholdet mitt kan reversere CLL

Fakta: En diett med høyt innhold av bearbeidet mat kan øke risikoen for å få KLL. Men det er ikke bevis for at en diettendring, faste eller kalorirestriksjon kan reversere sykdomsforløpet eller forbedre behandlingen. Et næringsrikt kosthold gjør gjøre det lettere å håndtere KLL-symptomer og behandling.

Det kan være en viss sannhet i denne myten. EN studere av nesten 2000 mennesker i Spania fant at deltakere som spiste en diett med høyt fettinnhold av meieriprodukter, bearbeidet kjøtt, raffinert korn og søtsaker hadde større sannsynlighet for å utvikle CLL enn de som ikke gjorde det.

Disse resultatene tyder på at en diett med høyt innhold av bearbeidet mat kan bidra til risikoen for å utvikle KLL, men det forteller oss ikke om en diettendring kan påvirke behandlingen.

Likevel anbefaler Leukemia and Lymphoma Society en diett rik på proteiner, frukt og grønnsaker for å hjelpe kroppen din med å takle effekten av CLL og behandling og fremme et sunt immunsystem.

Kalorirestriksjon anbefales ikke fordi det kan senke kroppens energinivåer. Faste kan også påvirke måten visse medisiner som brukes til å behandle KLL, virker i kroppen.

Myte 4: Vitaminer og kosttilskudd kan hjelpe til med å behandle CLL

Fakta: Noen vitaminer og kosttilskudd kan øke immunforsvaret ditt, men det kan være utilsiktede negative effekter på kreftbehandling.

Mange tror at vitaminer og kosttilskudd kan hjelpe kroppen med å bekjempe kreft. Men bevisene er begrenset, og det er risiko med noen kosttilskudd å være klar over.

Forskning har funnet at curcumin kan spille en rolle i immunsystemets antitumorrespons. En studie fant at curcumin kan øke effekten av visse typer CLL-medisiner, men dette ble sett på i kreftceller, ikke mennesker. Det er fortsatt ikke klart om curcumintilskudd kan påvirke forløpet av CLL eller behandling hos personer med tilstanden.

Vitamin D-mangel er vanlig hos personer med CLL, og en studie fant at det er over et kvarter har alvorlig vitamin D-mangel (mindre enn 10 ng/ml). I følge a 2011 studiepersoner med CLL som mangler vitamin D er mer sannsynlig å trenge behandling tidligere og kan ha kortere total overlevelse.

Men det er ikke klart om det hjelper å ta vitamin D-tilskudd. EN 2016 studie fant at hos personer med CLL som fikk vitamin D-tilskudd (opptil 4000 IE per dag), oppnådde fortsatt over en tredjedel ikke anbefalte nivåer av vitamin D i systemet. For mye vitamin D kan også forårsake andre bekymringer, for eksempel en giftig opphopning av kalsium i blodet kjent som hyperkalsemi.

Visse typer kosttilskudd, som vitamin C og E, kan også redusere effektiviteten av kreftmedisiner eller øke sannsynligheten for bivirkninger.

Snakk med onkologen din hvis du tror det kan være nødvendig med et supplement.

Myte 5: KLL-behandling gjør det for vanskelig å trene

Fakta: Personer med CLL kan ha nytte av regelmessig fysisk aktivitet.

Tretthet er vanlig med kreft og kreftbehandling. Noen mennesker med KLL kan føle at behandlingen deres gjør det for vanskelig for dem å trene.

Men forskning har funnet at personer med CLL fortsatt er i stand til meningsfull fysisk aktivitet. I en studie som involverte eldre voksne med CLL, var deltakerne i stand til å gjennomføre gjennomsnittlig 5 økter per uke i 12 uker med høyintensiv intervalltrening, noe som var knyttet til forbedret immunforsvar og muskelstyrke.

Deltakerne i studien rapporterte også betydningsfulle forbedringer i flere mål på velvære, inkludert fysisk, sosialt, emosjonelt og funksjonelt velvære, samt lymfomsymptomer.

Myte 6: Cannabis kan hjelpe til med å behandle CLL

Fakta: Reseptbelagte cannabinoider kan gi lindring fra noen kjemoterapibivirkninger, men deres antikrefteffekter er begrenset ved CLL.

Forholdet mellom cannabis og kreft er komplekst. Det er noen bevis for at cannabisbruk kan øke sannsynligheten for å utvikle visse typer kreft, som testikkelkreft, melanom og prostatakreft. Det er ennå ikke klart om cannabisbruk er knyttet til CLL.

Cannabinoider er en type molekyl som finnes i cannabis (marihuana). To typer cannabinoider, dronabinol og nabilone, er godkjent for behandling av kvalme og oppkast forårsaket av kjemoterapi i kreftbehandling. Onkologen din vil kunne hjelpe deg med å avgjøre om disse medisinene er riktige for deg.

Det er også noen bevis på at cannabinoider kan ha antikrefteffektermen forskning har funnet at disse effektene er begrenset i CLL-celler.

KLL er en kronisk og sakte progredierende kreft. Selv om en fullstendig kur er sjelden, har mangfoldet av terapeutiske alternativer som har blitt tilgjengelige gjennom årene økt overlevelsesevnen.

Samtidig har det store antallet behandlingsalternativer og komplementære terapier skapt visse misoppfatninger og gjort behandlingen forvirrende. Det er viktig å skille myter fra fakta og lære begrensningene til visse populære terapeutiske alternativer for å sikre at du får den mest mulig effektive behandlingen.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss