Ny behandling forventes å bli godkjent for metastatisk magekreft

Zolbetuximab er et nytt legemiddel for behandling av magekreft. I forsøk viste det betydelig forbedring i overlevelsesrater. FDA forventes å ta en godkjenningsbeslutning om stoffet i januar 2024.

Zolbetuximab er et monoklonalt antistoff som retter seg mot et protein som finnes på kreftceller.

Den er for øyeblikket under prioritert gjennomgang av Food and Drug Administration (FDA), og en avgjørelse om hvorvidt den skal godkjennes forventes i januar 2024.

I kliniske studier viste stoffet – når det ble brukt sammen med kjemoterapimedisiner – betydelige forbedringer i både progresjonsfri overlevelse og total overlevelse.

Les videre for å lære mer om zolbetuximab, hvordan det virker, dets effekt, dets bivirkninger og hvem som kan ha nytte av stoffet.

Hva er det?

Zolbetuximab er et monoklonalt antistoff som brukes som en målrettet form for kreftbehandling. Den er rettet mot en type protein kjent som CLDN18.2 som finnes på kreftceller i magen.

Zolbetuximab er det første stoffet i sitt slag. Hvis det blir godkjent, vil det være et førstelinjebehandlingsalternativ for personer med HER2-negativ magekreft, avansert inoperabel magekreft, metastatisk magekreft og magekreft eller gastroøsofageal junction cancer med CLDN18.2 positive svulster.

Når magesvulster utvikler seg, kan proteinet CLDN18.2 virke mer eksponert på kreftcellens overflate. Denne eksponeringen kan gjøre det til et nyttig mål for legemidler som zolbetuximab.

Når zolbetuximab binder seg til dette proteinet, fører det til at kreftcellene dør.

Hvor effektivt er det?

Zolbetuximab viste lovende resultater i to fase 3 kliniske studier.

I GLOW prøveversjon, ble zolbetuximab testet sammen med cellegiftmedisinen CAPOX. Resultatene fra studien viste kombinasjonen av zolbetuximab og CAPOX reduserte risikoen av progresjon med 31 % og risikoen for død med 25 %.

Median progresjonsfri overlevelse var 8,21 måneder for personer som fikk denne kombinasjonen sammenlignet med 6,8 ​​måneder blant de som fikk placebo pluss kun CAPOX.

Zolbetuximab pluss CAPOX ble også funnet å forlenge pasientens totale overlevelse betydelig, og redusere risikoen for død med 22,9 %.

I SPOTLIGHT prøveversjon, ble zolbetuximab testet med kombinasjonskjemoterapiregimet mFOLFOX6. Denne kombinasjonsbehandlingen reduserte risikoen for progresjon eller død med 24,9 %.

Median progresjonsfri overlevelse var 10,61 måneder med denne kombinasjonen sammenlignet med 8,67 måneder for de som kun fikk placebo pluss mFOLFOX6.

Hvem vil zolbetuximab hjelpe?

Zolbetuximab kan hjelpe noen mennesker med magekreft. Også kjent som magekreft, er det femte mest vanlig diagnostisert kreft globalt.

I USA, omtrent 26.500 mennesker vil bli diagnostisert med magekreft i 2023 og 11.130 folk vil dø av det.

Frekvensen av gastroøsofageale adenokarsinomer, en kreft der spiserøret møter magesekken, har økt i de siste tiårene.

Tidlige stadier av magekreft viser ofte ingen symptomer, så når magekreft eller gastroøsofageal kreft blir diagnostisert, har de ofte nådd avanserte eller metastatiske stadier.

Forskning tyder på at disse kreftformene har noen av de høyeste udekkede medisinske behovene.

Den totale 5-års overlevelsesraten for magekreft er 35,7 %.

For kreft som bare finnes i magen, kjent som lokalisert magekreft, er 5-års overlevelsesraten 74,7 %.

For regional magekreft, hvor kreften sprer seg til nærliggende organer eller lymfeknuter, er 5-års overlevelsesraten 34,6 %.

Når magekreften er metastatisk og har spredt seg fra magen til fjerne organer og områder av kroppen, er 5-års overlevelsesraten bare 6,6 %.

Zolbetuximab kan hjelpe personer med:

  • avansert, ikke-opererbar magekreft
  • metastatisk magekreft
  • HER2-negativ magekreft
  • magekreft eller gastroøsofageal junction cancer med CLDN18.2 positive svulster

Bivirkninger

Zolbetuximab kan forårsake bivirkninger. Både GLOW- og SPOTLIGHT-studiene viste at de vanligste bivirkningene var kvalme, oppkast og redusert appetitt.

I GLOW-prøven, 68,5 % av de som ble behandlet med zolbetuximab pluss CAPOX opplevde kvalme, sammenlignet med 50,2 % av de som ble behandlet med placebo og kun CAPOX.

I tillegg, 66,1 % opplevde oppkast, sammenlignet med 30,9 % i placebogruppen, mens 41,3 % opplevde en nedgang i appetitten sammenlignet med 33,7 % i placebogruppen.

SPOTLIGHT-studiene viste lignende resultater for zolbetuximab pluss mFOLFOX6. I dette datasettet, 82,4 % av personer behandlet med denne kombinasjonen opplevde kvalme sammenlignet med 60,8 % i placebo pluss mFOLFOX6-gruppen.

I tillegg opplevde 67,4 % brekninger sammenlignet med 35,6 % i placebogruppen, og 47 % opplevde redusert appetitt sammenlignet med 33,5 % i placebogruppen.

Forskere bemerker at kvalme opplevd i forsøkene ble godt håndtert gjennom antiemetika, justering av infusjonshastigheter og doseavbrudd.

Gitt dette, rettssaken konkluderte at fordelen kontra risikoen ved zolbetuximab pluss kjemoterapi var verdt det på grunn av den betydelige overlevelsesfordelen og sikkerhetsprofilen til stoffet.

Når vil zolbetuximab være tilgjengelig?

I juli 2023 kunngjorde Astellas, det farmasøytiske selskapet bak zolbetuximab, at FDA hadde gitt zolbetuximab prioritet gjennomgang.

En prioritert gjennomgang betyr at FDA tar sikte på å ta en beslutning om stoffet innen 6 måneder. Under standard gjennomgangsprosess kan dette ta opptil 10 måneder.

Legemidler kan gis prioritert gjennomgang hvis de vil gi en betydelig forbedring av sikkerheten eller effekten av behandlinger, diagnose eller forebygging av alvorlige tilstander.

FDA forventer å ta en beslutning om zolbetuximab innen 12. januar 2024.

Hvis det blir godkjent, vil zolbetuximab være den første behandlingen i sitt slag for førstelinjebehandling av visse typer magekreft.

Personer med avansert inoperabel magekreft, metastatisk magekreft, HER2-negativ magekreft og magekreft eller gastroøsofageal junction cancer med CLDN18.2 positive svulster kan ha nytte av det nye stoffet.

I forsøk viste stoffet betydelige forbedringer i overlevelsesrater.

FDA forventes å ta en beslutning om zolbetuximab i januar 2024.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss