Hjertesvikt og hjerteproduksjon: Forstå Preload og Afterload

Hjertesvikt er en medisinsk tilstand som påvirker hjertets evne til å pumpe blod som det skal. Tilstanden er vanligvis progressiv, noe som betyr at den blir verre over tid. Kroppen din prøver vanligvis å kompensere på forskjellige måter.

Spesielt kan hjertesvikt påvirke preload og afterload – aspekter av hvor mye blod hjertet ditt gir ut.

La oss se nærmere på preload og afterload, samt hvordan hjertesvikt påvirker disse målingene.

Hva er preload og afterload?

Hjertet ditt er en pumpe som fylles og fylles for å sende ut oksygenrikt blod til de vitale organene dine. Preload og afterload kan fortelle en lege hvor godt hjertet ditt utfører disse funksjonene.

Hva er preload?

Hjertet ditt har to faser: systole og diastole. Systole er når hjertet ditt sender blod ut, mens diastole er når hjertet fylles med blod. Hvis hjertet ditt ikke fylles godt opp, vil det ikke ha nok blod til å sende ut.

Det er her preload kommer inn. Preload er mengden “stretch” hjertet ditt har på sitt mest fulle, rett før det tømmes. Dette er grunnen til at et annet navn for preload er venstre ventrikkel ende-diastolisk trykk.

Preload krever nok blod og væske til å fylle hjertet ditt, men det krever også at hjertet ditt er tøyelig nok til å fylles opp. Hvis hjertet ditt er usunt, kan det mangle evnen til å strekke seg for å fylle godt.

Hva er afterload?

Afterload representerer neste trinn i hjertets syklus. Afterload er trykket hjertet ditt må overvinne for å støte ut blodet. Et annet navn for afterload er systemisk vaskulær motstand (SVR).

Hjertet ditt trenger ekstra trykk for å åpne aortaklaffen for å sende blod ut. Det er også avhengig av balansen mellom trykk i venene dine. Hvis venene dine er for innsnevret (stramte) eller for høyt trykk, vil blodet ikke flyte like godt. Som et resultat må hjertet ditt øke trykket det bruker for å presse ut blod.

Hva er kontraktilitet?

Kontraktilitet er den siste brikken i puslespillet knyttet til preload og afterload. Det refererer til ditt hjertes evne til å klemme, uavhengig av hva som har fylt det. Kontraktiliteten din vil bli skadet hvis hjertet ditt blir skadet, slik det gjør med hjertesvikt.

Mengden blod hjertet ditt kan sende ut avhenger av disse tre variablene: preload, afterload og kontraktilitet.

Hva skjer med preload og afterload ved hjertesvikt?

Hjertesvikt kan påvirke preload og afterload på forskjellige måter. Ikke alle personer med hjertesvikt vil oppleve disse effektene.

I følge forskning fra 2017 er følgende de vanligste endringene i preload og afterload, avhengig av hjertesvikttype.

Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon

Begrepet “ejeksjonsfraksjon” refererer til hvor mye blod hjertet ditt sender ut. Hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF) oppstår når hjertets ejeksjonsfraksjon reduseres til mindre enn 40 %. Du vil også oppleve endringer i hjertets utseende, for eksempel at veggene blir tykkere.

De fleste med HFrEF vil oppleve reduksjon i kontraktilitet og økning i afterload.

Hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon

Ved hjertesvikt med bevart ejeksjonsfraksjon (HFpEF), fylles ikke hjertet ditt opp med nok blod. Så selv om det pumper ut en vanlig prosentandel blod, er det fortsatt ikke nok til å møte kroppens krav.

I HFpEF vil forhåndsbelastningen vanligvis reduseres fordi hjertet ditt ikke klarer å slappe av så godt som det burde. Etterbelastningen din vil også øke, ofte i et forsøk på å øke blodtrykket ved å stramme blodårene.

Høyre ventrikkel systolisk dysfunksjon

Hjertesvikt rammer oftest venstre side av hjertet først. Noen menneskers venstre hjertesvikt kan imidlertid til slutt føre til høyre hjertesvikt ettersom hjertet prøver å gjøre opp for at venstre side ikke fungerer like godt.

Ved systolisk dysfunksjon i høyre ventrikkel vil en person vanligvis ha redusert preload. Dette er fordi høyre side av hjertet ikke fungerer bra og ikke kan fylle ventrikkelen også. De vil også oppleve en økning i høyre ventrikulær afterload og reduksjon i kontraktilitet.

Hva gjør at preload og afterload endres?

Endringer i hjertet, kroppsvæskevolum og blodårer kan føre til endringer i preload og afterload.

Faktorer som påvirker forhåndsbelastning

Forhåndsbelastning kan øke eller reduseres. I følge 2021 forskningfaktorer som øker forhåndsbelastningen inkluderer:

 • mitral regurgitasjon
 • aorta regurgitasjon
 • redusert hjertefrekvens (mer tid for hjertet å fylle seg)
 • redusert venøs compliance (får mer blod til å returnere til hjertet fra venene)

Faktorer som reduserer forhåndsbelastning inkluderer:

 • mitralstenose
 • Hypovolemisk sjokk
 • økt hjertefrekvens (mindre tid før hjertet fylles)
 • alvorlig blodtap (blødning)
 • alvorlig kvalme og oppkast som fører til dehydrering

Faktorer som påvirker afterload

Afterload kan også øke eller redusere. Faktorer som kan føre til økt etterbelastning inkluderer:

 • aortaklaffstenose, som øker trykket i aortaklaffen

 • hjertefeil
 • økning i systemisk vaskulær motstand (vasokonstriksjon)

Faktorer som kan redusere etterbelastning inkluderer medisiner foreskrevet for å fremme vasodilatasjon og senke blodtrykket. Eksempler på disse medisinene inkluderer:

 • angiotensin-konverterende enzym (ACE)-hemmere
 • hydralazin
 • nitroglyserin
 • noen kalsiumkanalblokkere, som nifedipin og amlodipin

Hvilke behandlinger bidrar til å forbedre preload og afterload?

Når du har hjertesvikt, kan en lege foreskrive medisiner som kan påvirke hjertets preload og afterload for å forbedre hvor godt hjertet fungerer.

Det er vanligvis ikke mulig å reversere effektene av hjertesvikt når de først har oppstått. Men medisiner kan hjelpe hjertet ditt til å yte så godt som mulig.

En lege kan foreskrive medisiner som reduserer preload for å behandle hjertesvikt. Selv om dette kan virke som en uvanlig tilnærming, bidrar redusert preload til å redusere mengden blod hjertet må pumpe. Å redusere forhåndsbelastningen gir hjertet en mer rimelig arbeidsbelastning.

Medisiner som redusere forhåndsbelastningen inkludere:

 • ACE-hemmere
 • angiotensin-reseptorblokkere (ARB)
 • kalsiumkanalblokkere
 • diuretika
 • nitrater

Du kan legge merke til at mange av disse medisinene også kan redusere etterbelastning. Ved å redusere etterbelastning reduserer disse medisinene også hjertets arbeid. Hjertet trenger ikke å generere så mye press for å sende blod til kroppens organer.

En lege kan bruke en kombinasjon av disse medisinene for å behandle hjertesvikt. Legen vil ofte overvåke hjertets funksjon for å finne ut hvor godt det fungerer.

Hjertesvikt kan forårsake endringer i hjertets preload og afterload.

En lege vil vanligvis foreskrive medisiner som påvirker hver av disse faktorene. Disse medisinene kan redusere effekten av hjertesvikt og ideelt sett forhindre at hjertesvikt blir verre.

Snakk med legen din for å lære mer om hvordan din spesifikke type hjertesvikt kan påvirke preload og afterload og hvilke medisiner som kan hjelpe.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss