Stamcelleterapi for Parkinsons: Nåværende og fremtidige utvikling

Parkinsons sykdom er en nevrologisk lidelse med symptomer som blir mer alvorlige over tid. Det påvirker ca 1 % av mennesker i alderen 60 år og eldre i industrialiserte land. Den eksakte årsaken til sykdommen er ikke kjent, men eksperter mener at både genetiske og miljømessige faktorer spiller en rolle.

Parkinsons sykdom fører til at nevroner dør i visse deler av hjernen din, noe som fører til en reduksjon av dopamin. Dopamin er en nevrotransmitter. Celler i hjernen frigjør dopamin som en måte å sende signaler til andre nærliggende celler.

Når du har Parkinsons, kan en reduksjon i dopaminaktivitet føre til slike symptomer som:

  • skjelvinger
  • langsomhet
  • stivhet
  • gangforstyrrelse

Det er ingen kur for Parkinsons sykdom. Men i løpet av de siste tiårene har forskere studert stamcelleterapi for å gi bedre behandlingsalternativer.

Les videre for å lære mer om nåværende og fremtidig utvikling innen bruk av stamcelleterapi for å behandle Parkinsons sykdom.

Hva er stamcelleterapi?

Stamceller er spesielle fordi de er udifferensierte, noe som betyr at de har potensial til å bli mange typer spesialiserte celler.

Du kan tenke på stamceller som naturlige ressurser for kroppen din. Når kroppen din trenger en bestemt type celle – fra beinceller til hjerneceller – kan en udifferensiert stamcelle transformeres for å passe behovet.

Det er tre hovedtyper stamceller:

  • Embryonale stamceller: Disse cellene er pluripotente, noe som betyr at de kan transformeres til de mange celletypene som finnes i kroppen din. Som navnet antyder, finnes de i embryoer.
  • Somatiske stamceller: Også kalt voksne stamceller, disse utfører for det meste reparasjonsfunksjoner. De kan fortsatt transformeres, men ikke til så mange typer spesialiserte celler som embryonale stamceller kan.
  • Induserte pluripotente stamceller (iPSCs): Disse stamcellene er laget av genetisk endrede celler som allerede har modnet.

Stamcelleterapi er bruk av stamceller – vanligvis fra en donor, men noen ganger fra din egen kropp – for å behandle en lidelse.

Fordi Parkinsons sykdom fører til død av hjerneceller, prøver forskere å bruke stamceller for å erstatte hjerneceller i de berørte områdene. Dette kan bidra til å behandle symptomene på Parkinsons sykdom.

Hvordan kan stamcelleterapi være til nytte for Parkinsons?

Forskere utforsker ulike tilnærminger for å bruke stamceller til å behandle Parkinsons sykdom.

Den nåværende ideen er å introdusere stamceller direkte i de berørte områdene av hjernen din, hvor de kan transformeres til hjerneceller. Disse nye hjernecellene kan da bidra til å regulere dopaminnivået, noe som bør forbedre symptomene på sykdommen.

Det er viktig å merke seg at eksperter mener at dette bare vil være en behandling for Parkinsons sykdom og ikke en kur.

Mens stamcelleterapi har potensial til å erstatte hjernecellene som er ødelagt av Parkinsons sykdom, vil sykdommen fortsatt være til stede. Parkinsons sykdom vil sannsynligvis ødelegge de implanterte stamcellene til slutt.

Det er uklart akkurat nå om stamcelleterapi kan brukes flere ganger for å fortsette å redusere symptomene på Parkinsons sykdom eller om effekten vil være den samme etter flere prosedyrer.

Hva har kliniske studier funnet?

Inntil oppdagelsen av prosessen med å lage iPSC-er, krevde de eneste stamcelleterapiene for Parkinsons sykdom bruk av embryonale stamceller. Dette kom med etiske og praktiske utfordringer som gjorde forskningen vanskeligere.

Etter at iPSC-er ble tilgjengelig, har stamceller blitt brukt i kliniske studier for mange tilstander som involverer nevrale skader med generelle blandede resultater.

Den første kliniske studien med iPSC-er for å behandle Parkinsons sykdom var i 2018 i Japan. Det var et veldig lite forsøk med kun syv deltakere. Andre forsøk er gjennomført ved bruk av dyremodeller.

Så langt har forsøk vist forbedring av symptomer som påvirker bevegelse, så vel som ikke-motoriske symptomer som blærekontroll.

Noen utfordringer oppstår fra kilden til stamcellene.

Stamcelleterapi kan tenkes å være lik en organtransplantasjon. Hvis iPSC-ene er avledet fra en donor, må du kanskje bruke immundempende medisiner for å forhindre at kroppen din avstøter cellene.

Hvis iPSC-ene er avledet fra dine egne celler, kan det være mindre sannsynlig at kroppen din avviser dem. Men eksperter tror at dette vil forsinke stamcelleterapi mens iPSC-ene lages i et laboratorium. Dette vil sannsynligvis være mer kostbart enn å bruke en etablert linje med testede iPSC-er fra en giver.

Hva vil neste generasjon av kliniske studier fokusere på?

Det er mange symptomer på Parkinsons sykdom. De blir ofte vurdert ved å bruke Unified Parkinsons Disease Rating Scale (UPDRS) eller Movement Disorder Societys oppdaterte revisjon av denne skalaen, MDS-UPDRS.

Kliniske studier i dag er generelt ute etter å forbedre UPDRS- eller MDS-UPDRS-skårene betydelig for personer med Parkinsons sykdom.

Noen forsøk tester nye leveringsmetoder, for eksempel intravenøs infusjon eller aktuelle applikasjoner. Andre er ute etter å bestemme det sikreste antallet effektive doser. Og andre forsøk måler generell sikkerhet ved bruk av nye medisinske enheter i stamcelleterapi.

Dette er et aktivt forskningsområde. Fremtidige forsøk vil bidra til å begrense den mest sikre og effektive tilnærmingen til stamcelleterapi for Parkinsons sykdom.

Når vil stamcellebehandling for Parkinsons være tilgjengelig?

Kliniske studier utføres vanligvis i tre faser. Hver fase legger til flere deltakere, med den første fasen vanligvis begrenset til noen få dusin personer og flere tusen i den tredje fasen. Hensikten er å teste behandlingens sikkerhet og effektivitet.

Kliniske studier som tester stamcelleterapi for Parkinsons sykdom er fortsatt i de tidlige fasene. Hvis de nåværende forsøkene er vellykkede, vil det sannsynligvis fortsatt gå 4 til 8 år før denne behandlingen er allment tilgjengelig.

Deltar i kliniske studier

Pågående kliniske studier for behandling av Parkinsons sykdom ved bruk av stamcelleterapi kan være tilgjengelig i ditt område. Hvis dette er noe du er interessert i, sjekk innom regelmessig, siden nye prøveversjoner kan bli lagt til senere.

Husk å nevne intensjonene dine til en lege eller helsepersonell også. De kan ha tilleggsinformasjon som er spesifikk for dine omstendigheter.

Målet med stamcelleterapi for Parkinsons sykdom er å erstatte ødelagte hjerneceller med friske, udifferensierte stamceller. Disse stamcellene kan deretter forvandle seg til hjerneceller og bidra til å regulere dopaminnivåene dine. Eksperter mener dette kan lindre mange av symptomene på Parkinsons sykdom.

Denne behandlingen er fortsatt i de tidlige stadiene av klinisk testing. Mange forsøk er enten foreslått, rekrutterende eller allerede aktive. Resultatene av disse studiene vil avgjøre hvor snart stamcelleterapi kan bli allment tilgjengelig som behandling for Parkinsons sykdom.

For øyeblikket antas det ikke at stamcelleterapi vil kurere Parkinsons sykdom. Men det kan være et alternativ til eksisterende behandlinger som medikamentell behandling og dyp hjernestimulering.

Vite mer

Discussion about this post

Recommended

Don't Miss